להשקיע טוב את עשרת ימי ד’ו אלחגה

תקציר

בשם אללה, השבח לאללה, תפילה לשלום עם שליחו של אללה ובני משפחתו וחבריו הצדיקים
דיני אללה ביקום דין בחירת המועדף. כמה מנביאי אללה בחר למועדפים גם כמה מלאכים על פני מלאכים אחרים, כמה חודשים על פני חודשים איחרים, וכמה ימים על פני ימים אחרים, מהימים ההם שבחר אללה להיות מועדפים עשרת הימים הראשונים של חודש "ד’ו אל חיג’ה", בואו נכיר את המעלות הטובות ביותר שלהם והמעשים הטובים ביותר לעשות בהם

Download
שלח תגובה

Detailed Description

מקורות:

קטגוריות: