ארבעה הודעות בירושלים

Author :

Description

ספר זה כולל ארבעה מאמרים שימושיים, דהיינו: עשרת המאפיינים של פיתיון אל-מקדיס (ירושלים), עשרת המאפיינים של מסגד אל-אקצה, המפריך את ספק היהודים בזכותם למסגד אל-אקצה למעט אחרים, ההיסטוריה של פלסטין בעשר נקודות

Download

Categories:

feedback