רומנטיקה באיסלאם

מחבּר :

תרגוּם:

ביקורת:

תקציר

הספר הזה מבהיר כי הקשר בין זכר לנקבה לפי האיסלאם הוא קשר של אהבה, כבוד, רחמנות והערכה, אהבה לנקבה בהיותה בת הזוג, רחמנות כבת וכבוד כאם. ככל שהאישה באה בימים ככל שרבו ההערכה והכבוד. אין הבדל בין הגבר לאישה כי כל אחד נברא למען השני, וכל אחד משלים את השני, כל אחד משלים את החסר אצל השני, לכן על האישה הוטלו חובות הלכתיות וחברתיות המתיישרות עם הרכבה הגופני והנפשי, אותו דבר חל על הגבר ובכן נוצר מצב של הרמונייה וחיבה ביניהם. אללה אמר " אללה ברא לכם מעצמכם בנות זוג ומהן יהיו לכם בנים ונכדים והעניק לכם מנעמים, האם בבטל מאמינים ובחסדי אללה כופרים" (סורת הדבורה :72).
האיסלאם מתיר דברים לגבר ואוסר על האישה ומתיר לנשים דברים ואוסר על הגברים, הדבר נובע מההרכב הגופני והרוחני של כל אחד בדיוק כמו המכונית המופעלת בדיזל שאי אפשר להפעיל בבנזין.

Download
שלח תגובה

מקורות:

קטגוריות: