איך להיות מוסלמי؟

מחבּר :

תרגוּם:

ביקורת:

תקציר

איך להיות מוסלמי؟

Download
שלח תגובה

Detailed Description

1. איך להיות מוסלמי؟

המחבר : עבד אל-רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

המרכז האירופי ללימודי האיסלאם

איך להיות מוסלמי؟

המחבר :

עבד אל-רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה

EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)

2013- 1434

תרגום: חמדי עומראן

עריכה : אחמד עבד אל-מקסוד

© כל הזכויות שמורות למחבר: עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה

הקדמה

תודות הן לאללה, והתפילה והשלום על מוחמד שליחו של אללה, ועל צאצאיו וחבריו.

ראשית, אני רוצה לברך אותך בכנות מעומק לבי, שאללה יתעלה העניק לך את ההדרכה להכיר את הדת הנכונה ולהאמין בה. אני מתפלל לאללה להתמיד בנו מאמינים בדת זו על שנפגש אותו ביום הדין.

המוסלמי האמיתי מרגיש שמחה גדולה כאשר מישהו מקבל את האיסלאם כדת, משום שהאדם המוסלמי אוהב שכל האנשים יחיו חיים של נוחות והנאה, ובשמחה רוחנית ויציבות נפשית בצל ההוראות הנשגבות של דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " עושי הטוב, זכר או נקבה, ובלבם אמונה, ניתן להם חיים טובים. לכל אלה ניתן את שכרם על כל הטוב אשר עשו" (סורת הדבורה:97).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הבהיר לנו בקוראן הקדוש את מצבם של אלה שאינם מאמינים בו, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב" ואולם כל הפונה עורף לתוכחתי, ימצא את מחייתו בדחוק, וביום תחיית המתים נאספהו (מן הקבר) עיוור,* אז יגיד, ריבוני, מדוע אספתני עיוור? הן הייתי פיקח!,* יגיד (אללה), כך! כי ניתנו לך אותותינו ואתה שכחת אותם, על כן ישכחוך. " (סורת ט.ה:126-124)..

המוסלמי האמיתי גם רוצה שכל האנשים יחיו באושר לנצח בעולם הבא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים ועושי הטוב - בפרדסי יארחום,* ובהם לנצח יהיו, ולעולם לא יבקשו להחליפם" (סורת המערה:108-107).

מי שמת בעודו לא מאמין בדת האיסלאם ייכנס לאש גיהנום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים מבין בעלי הספר והמשתפים, באש גיהינום הם. לנצח יהיו בה. הם הרעים שבברואים" (סורת הראיה:6).

קוראים יקרים, אכן זו ברכה וטובה גדולה של אללה כי הוא הנחה אותך לאיסלאם והציל אותך מהכפירה, ישנם רבים שלא הוענקו את ההדרכה כדי להבין שהאיסלאם הוא הדת הנכונה; וישנם אחרים שהכירו את הדת הנכונה אלא שלא האמינו בה, לכן אתה חייב להודות לאללה, האחים והאחיות שלי, אתם חייבים להודות ולשבח אללה אשר הדריך אותכם להכיר ולהאמין בדת האמת דת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" יחוננוך בחסדם בהתמסרותם. אמור, התמסרותכם איננה חסד אשר בו תחוננו אותי. אללה הוא המחונן אתכם בחסדו, בהנחותו אתכם אל האמונה, אם כנים אתם" (סורת ההדרים:17).

אללה יתעלה אינו נזקק לאף אחד בעוד שהאנשים הם אשר נזקקים לאללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" הוי האנשים, אתם הנכם העניים הנזקקים לאללה, ואללה הוא בלתי תלוי ומהולל." (סורת היוצר:15).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר גם " אם תכפרו, הנה אללה אינו נזקק לכם, וכפירתם של ברואיו לא תפיק רצון מלפניו. אם תכירו טובה, תפיקו רצון מלפניו. נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה. לבסוף תוחזרו אל ריבונכם, ואז יודיעכם את אשר עשיתם. הוא יודע חקרי לב" (סורת החבורות:7).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בחדית' הקדוש " עבדים שלי אני אסרתי את העוול על עצמי ועליכם לכן אל תהיו עולים, עבדים שלי כולכם תועים מחוץ לאנשים שהדרכתי אותם לטוב אז תבקשו את ההדרכה אעניק לכם, עבדים שלי כולכם רעבים מחוץ לעבדים שהשבעתי אז תבקשו את האוכל אאכיל אתכם, עבדים שלי כולכם ערומים מחוץ לעבדים שהלבשתי אותם אז תבקשו את הבגדים אתן לכם, עבדים שלי כולכם חוטאים למדי יום ולילה ואני מוחל לכם על כל החטאים לכן תבקשו את המחילה אמחל לכם..עבדים שלי אתם לא תוכלו להשיג פגיעות לי וגם לא להשיג תועלת לי, עבדים שלי אם הראשונים והאחרונים ובני אדם ושדים שלכם היו כולם כאדם אחד שהוא האיש הירא ביותר את אללה, זה לא יגדיל את המלכות שלי כלום, עבדים שלי אם הראשונים והאחרונים ובני האדם ושדים שלכם היו כולם לאיש אחד שהוא הכי פושע זה לא יפחית את המלכות שלי כלום, עבדים שלי אם הראשונים והאחרונים ובני אדם ושדים שלכם היו במקום אחד ובקשו ממני ונתתי להם את כל הבקשות שלהם זה לא יפחית ממלכות שלי כלום אלא כפי שחסר לים אם המחט ייכנס לים עבדים שלי אני רק מונה את המעשים שלכם אחר כך אתן לכם את כל המגיע לכם משכר ואם מצא אדם טוב אז יהלל וישבח אללה ואם מצא אחרת עליו לנזוף רק בעצמו".

כיצד מאמינים בדת האסלאם?

הכניסה לדת האיסלאם והאימונה בה לא מחייבת טקסים דתיים ספציפיים או מנהגים שאחד צריך לבצע הן במקמות ספציפיים והן מול אנשים מסוימים. זאת בשל העובדה כי האיסלאם הוא קשר ישיר בין העבד והריבון שלו ללא מתווכים. כמו כן, האדם לא צריך להפעיל מאמצים גדולים כדי להאמין בדת האיסלאם הוא רק צריך לבטא כמה מילים קלות אבל גדולות מאוד במשמעות. אדם שהחליט להיות מוסלמי אומר את המילים הבאות אשר נקראות בשם "שהאדה" העדות " אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה, וכי מוחמד עליו השלום הוא שליח אללה".

הצהרה זו היא המפתח להאמין בדת האיסלאם. מי שאמר את המילים האלה, אז הוא מתנער מכל הדתות האחרות מלבד האסלאם וכל האמונות אשר סותרות לאיסלאם. באמצעות הצהרה זו, הוא מקבל את הזכויות של כל המוסלמים האחרים ויהיה מחוייב למלא את הזכויות של כל המוסלמים האחרים, כיוון שהאיסלאם מתחשב במשמעות הגלויה ולא במשמעות הנסתרת אשר אללה לבד יודיע אותה, אבל צריך לדעת את המשמעויות של השהאדה?

המשמעות של ייחוד אללה

זהו המשפט של היחוד של אללה, בשל תפיסה זו אללה ברא את היצירה וברא גם את האש וגן העדן, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא בראתי את השדים ואת בני האנוש כי אם למען יעבדוני" (סורת הזורות:56).

ייחוד אללה הוא האימונה של הנביאים והשליחים עליהם השלום מאדם הראשון ועד אחרון הנביאים הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מעולם לא שלחנו לפניך שליח בלא שגילינו לו לאמור, אין אלוה מבלעדי, לכן עבדוני" (סורת הנביאים:25).

המשמעות של משפט הייחוד

1- אין בורא ליקום הזה מלבד אללה. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " "זהו אללה ריבונכם, אין אלוה מבלעדיו؛ הוא בורא כל דבר, על כן עבדוהו. על כל דבר הוא משגיח". (המקנה 102).

2- אללה לבדו הוא אשר מנהל את ענייני הבריאה , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ריבונכם הוא אללה אשר ברא את השמים ואת הארץ בשישה ימים ואחר ישב בגאון על כס הכבוד. הוא עוטה על היום את כסות הלילה החש לבוא בעקבותיו. וברא את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, וכולם כפופים לדברו. אכן, שלו היא הבריאה ובידיו כל דבר, יתברך אללה ריבון העולמים" (סורת ממרום החומה:54).

3- אין אלוה ראוי לפולחן מלבד אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לאללה כל אשר בשמים ואשר בארץ. הפונים בתפילה אל אחרים מבלעדי אללה, אינם נוטים אחר שותפים של ממש. הם נוטים אחר דמיון שווא, ורק דיבה הם מוציאים" (סורת יונה:66).

4- אללה יתעלה מתואר בכל השמות היפים ונעלה מכל הפגמים והחסרונות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "לאללה יאים השמות הנאים, על כן קראו לו בהם, וסורו מעל המטילים דופי בשמותיו. כמעלליהם ישולם להם" (סורת ממרום החומה:180).

משפט הייחוד מחייב לעשות את הבא:

1- ייחוד אללה מחייב להאמין כל דבר שעובדים אותו מלבד אללה הוא בטל, וכי אין אלוה ראוי לפולחן מבלעדי אללה יתעלה שאליו מופנים כל מעשי הפולחן והמצוות כגון התפילה, תחינה, נדרים וכו, אפילו לנביאים, השליחים והמלאכים, מי שמפנה את מעשי הפולחן לזולתו של אללה יכפור באללה אפילו באם בטא את משפט הייחוד.

2- הוודאות, האדם חייב להיות משוכנע באימונה שלו ללא כל ספק, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים הם רק אלה המאמינים באללה ובשליחו, אשר לא עוד יפקפקו, והקמים להיאבק בהקריבם את רכושם ואת נפשותיהם למען אללה, אלה אנשי האמת" (סורת החדרים:15).

3- האדם חייב לקבל את ייחודו של אללה יתעלה באופן מלא ולא לדחות אותו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כי כאשר אמרו להם, אין אלוה מבלעדי אללה, מלאו שחץ" (סורת הערוכים:35).

4- האדם חייב לציית לכל ההוראות של אללה יתעלה ויימנע מאיסורים שאסר עליו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אשר יישא פניו אל אללה בהתמסרות ויהיה מיטיב, יזכה להיאחז ביתד איתנה, סוף כל דבר לשוב אל אללה" (סורת לוקמאן:21).

5- האדם חייב להיות נאמן ביחודו לאללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם אומרים בפיהם את אשר אין בלבבם" (סורת ההכרעה:11).

6- האדם חייב למלא את מעשי הפולחן לאללה יתעלה בכנות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם לא נצטוו בלתי אם לעבוד את אללה, בייחדם לו את דתם כחניפים, ולקיים את התפילה ולתת זכאת. זאת היא הדת הנכוחה" (סורת הראיה:5).

7- ייחוד של אללה מחייב את אהבת אללה יתעלה ושליחו ועבדיו הצדיקים ולשנוא את אלה אשר נוהגים באיבה כלפי אללה ושליחו, האדם חייב גם להקים את אהבת אללה ושלחיו ולו גם זה סותר לרצונו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אמור, אם אבותיכם ובניכם ואחיכם ונשיכם וקרובי משפחתכם, והנכסים אשר עשיתם לכם, ועסקאות המסחר אשר תחששו פן לא יצאו לפועל, והמשכנות הנעימים לכם – אם כל אלה אוהבים עליכם יותר מאללה ומשליחו ומן המאבק למענו, כי אז המתינו עד יקים אללה דברו. אללה לא ינחה את קהל המופקרים" (סורת ההצהרה:24).

ייחודו של אללה מחייב גם שאללה לבדו הוא אשר חוקק את החוקים של מעשי הפולחן וההתנהגיות בין האנשים, אללה לבדו הוא אשר מתיר ואוסר ומבהיר את זה על ידי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל שהשליח נותן לכם – אותו תיקחו, ואשר ימנע מכם – ממנו תימנעו. היו יראים את אללה, כי אללה עונש קשות" (סורת ההגליה:7).

התועולות של האימונה באללה

1- מימוש ויישום משפט הייחוד באופן מלא משחרר את האדם מעבודת העבדים לעבודתו של אללה יתעלה לבדו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, ראו את אלה אשר אליהם תתפללו מבלעדי אללה: אם ירצה אללה להמיט עלי רעה, היוכלו לסלקה? או אם ירצה לפרוש עלי רחמים, היוכלו לעכב את בוא רחמיו? אמור, דייני באללה, ועלי ייסמכו הכל" (סורת החבורות: 38).

2- האימונה באללה מובליה לשלווה ושקט נפשי, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם המאמינים אשר לבם בוטח בזכר אללה. אכן בזכר אללה יבטחו הלבבות" (סורת הרעם:28).

3- האימונה באללה מובילה לתחושת ביטחון נפשי,אללה ישתבח שמו ויתעלה אמק בספרו הנשגב " ובפגוע בכם צרה בים, יזנחו אתכם כל אשר נהגתם לקרוא להם, ורק הוא ייוותר. ואולם אך ימלטכם אל היבשה, מיד תפנו עורף, האדם הוא כופר מושבע" (סורת המסע הלילי:67).

4- האימונה באללה מביאה לשמחה רוחנית ואושר אמיתי הנובעים מעבודתו של אללה יתעלה, זאת בשל העובדה שהמטרה של המאמין שחותר להשיג היא להיכנס לגן עדן לאחר המוות, דבר שדוחף אותו להשקיע כל מאמץ אפשרי כדי להשיג את המטרה הזו על ידי כפיפות האדם לרצון אללה הבורא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, תפילתי וקרבני וחיי ומותי הם לאללה ריבון העולמים.* אין לו שותף, ועל כך ציווני, ואני ראשון המתמסרים" (סורת המקנה:163-162).

5- האימונה באללה מביאה להדרכה והצלחה מאת אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה " כל המאמין באללה, הוא ידריך את לבבו. אללה יודע כל דבר" (הנופלים בפח:11).

6- האימונה באללה מביאה לאהבת הטוב ולפעול למען הפצת הטוב בקרב אנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל העושה טוב, ולו כמשקל גרגר, יחזה בו" (סורת רעש האדמה:7). הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שמדריך אחרים לעשית מעשים טובים, יקבל אותו שכר מעם אללה" .

האימונה במלאכים

האימונה במלאכים היא להאמין בקיום המלאכים של אללה יתעלה, אללה יתעלה ברא את המלאכים למען עבדותו ולבצע את רצונו בעניינים שונים, כגון ניהול, תצפית והגנה על היקום, אחד לא יודע את מספרם של המלאכים מלבד אללה יתעלה , אללה אומר " המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים המקורבים, כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו" (סורת הנשים:172).

אללה יתעלה הטיל על המלאכים להיות שליחים בינו לבין הנביאים, המלאך ג'בריל עליו השלום הוא אשר ירד עם ההתגלות על השליחים. אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר "הרוח הנאמנה הורידה אותו ממרומים,* על לבבך, למען תהיה במזהירים" (סורת המשוררים 194-193).

אללה יתעלה ברא את המלאכים והטיל עליהם משימות שונות, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש " הם יראים את ריבונם שבמרום, ויעשו את אשר יצוו" (סורת הדבורה:50).

המלאכים אינם שותפים או יריבים לאללה יתעלה אלא שעבדים מכובדים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ואולם הם אומרים, הרחמן הוליד בן. ישתבח שמו! רק עבדים מכובדים הם.* הם לא יקדימו אותו בדברים, ויעשו כדברו." (סורת הנביאים:27-26).

המלאכים מבלים את כל הזמן בשיבוח והילול את אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לילה ויום יספרו בשבחו ולא יחדלו" (סורת הנביאים:20).

המלאכים הם בריאתו של אללה יתעלה ברא אותם מאור, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר בספרו הנשגב" המלאכים נוצרו מהאור, והשדים נוצרו מאש צרופה שאין לה עשן, ואדם נברא ממה שתיאר לכם" ( מסופר על ידי בוח'ארי).

למרות שהם נוצרו מהאור ואי אפשר לראות אותם, אלא שאללה יתעלה העניק להם את היכולת להתגלם בצורות שונות כדי להיראות, אללה יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב כי המלאך ג'בריאל בא לגברת מרים ירציה אללה בצורת בן אנוש, אללה יתעלה אמר " והציבה מחיצה בינה לבינם, ואנו שלחנו אליה את רוחנו, והוא הופיע לפניה כבשר ודם כליל שלמות.* אמרה, ישמרני הרחמן מפניך, אם ירא שמים הנך* אמר, אין אני אלא שליחו של ריבונך, למען אעניק לך בן טהור" (סורת מרים:19-17).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ראה את המלאך גבריאל בליל עלותו לשמים על הצורה האמתית שלו, הוא נופף לעומתו בשש מאות כנפיים.

אללה יתעלה דיווח לנו בספרו הנשגב על חלק משמות המלאכים כגון גבריאל ומיכאל, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש הרוח הנאמנה הורידה אותו ממרומים,* על לבבך, למען תהיה במזהירים" (סורת המשוררים 194-193).

מלאך המוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר " אמור, מלאך המוות אשר הופקד עליכם יאסוף את נשמתכם, ואז תוחזרו אל ריבונכם" (סורת ההשתחוויה:11).

המלאך מיכאל המופקד על הגשם וצמחים, בעוד שהמלאך אסראפיל מופקד לנפח בשופר שלושה פעמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר תישמע תרועת השופר, יוכו בפלצות כל יושבי השמים והארץ, זולת אלה אשר יחפוץ אללה, והכל יבואו אליו כנועים" (סורת הנמלים:87).

המלאך "מאלכ'" השמור של גיהונם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הם יקראו, הוי מאלכ', לו רק מיהר ריבונך להשמידנו! יגיד, כאן תישארו" (סורת עיטורי הזהב:77).

התועלות של האימונה במלאכים

1)- אנו לומדים להכיר את הפאר, היכולת וגדולתו של אללה יתעלה, הפאר של היצירה שלו הוא הוכחה לפאר של הבורא.

2) כאשר מוסלמי מרגיש שישנם מלאכים צופים מקרוב את מה שהוא אומר ועושה, וכל מה שהוא עושה הוא בעדו או נגדו, הוא משתדל לעשות מעשים טובים ולהימנע מחטאים, בין אם הוא לבד או בציבור.

3) הימנעות מהאגדות ואמונות תפילות שנערכו על ידי מי שאינו מאמינים בנסתר.

האימונה בספרים של אללה

האימונה במלאכים היא להאמין כי אללה יתעלה הוריד ספרים שמימיים על השליחים שלו כדי להעביר אותם לאנשים, ספרים אלה כללו את האמת וייחודו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "שלחנו את שליחינו להביא אותות נהירים, והורדנו עמם ממרומים את הספר ואת המאזניים, למען ישמרו האנשים על הצדק. והורדנו את הברזל – הוא מטיל אימה גדולה ומביא תועלת לאנשים – וכך ידע אללה מי עוזר בסתר לו ולשליחיו. אללה חזק ואדיר" (סורת הברזל : 25).

1- כתבי הקודש של איברהים, הקוראן הקדוש הבהיר לנו חלק מהעיקרונות הדתיים שנזכרו בהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " האם לא סיפרו לו על הכתוב בגוויליו של משה,* ושל אברהם אשר עמד בכל חובותיו,* על כי נפש עמוסה לא תעמוס את משא זולתה,* ועל כי לזכותו של אדם יעמדו רק המעשים שעשה,* וכי עתידים מעשיו להיחשף, ואז יבוא על גמולו המלא,* וכי סוף כולם לשוב אל ריבונך" (סורת הכוכב:42-36).

2- התורה, התורה היא הספר הקדוש אשר ירד על הנביא משה עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הורדנו את התורה ממרומים, ובה הדרכה ואור. על- פיה היו הנביאים אשר התמסרו חורצים משפט ליהודים, וגם הרבנים והחכמים שפטו על-פי ספר אללה שהופקד בידיהם למשמרת, ואשר עליו העידו. אל תיראן מפני האנשים, ורק אותי היו יראים, ואל תמכרו את אותותי באפס מחיר. אשר לא ישפטו על-פי כל אשר הוריד אללה ממרומים, אלה הם הכופרים" (סורת השולחן:44).

3- הזבור, זבור הוא הספר אשר הורד מעם אללה על הנביא דוד עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילנו לנוח ולנביאים אחריו. וגילינו לאברהם ולישמעאל וליצחק וליעקב ולשבטים ולישוע ולאיוב וליונה ולאהרון ולשלמה. לדוד נתנו את הזבור" (סורת הנשים:163).

4- האונגליון, האונגליון הוא ספר הקודש אשר הורד מעם אללה על ישוע עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: "אחריהם הקימונו את ישוע בן מרים למען יאשר את התורה אשר נגלתה לפניו, ונתנו לו את האוונגליון, ובו הדרכה ואור, למען יאשר את התורה אשר היתה לפניו, ובו אור ומוסר השכל ליראים" (סורת השולחן:46).

המוסלמי חייב להאמין בספרים השמימיים אשר הורדו על השליחים מעם אללה יתעלה, הספרים אלה אינם אותם הספרים המסולפים הנמצאים בשימוש כעת.

הקוראן הקדוש דיווח לנו על חלק ממה שנזכר באוונגליון כגון הבשורות על בואו של הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " וכתוב טובה לזכותנו בעולם הזה ובעולם הבא, כי חזרנו בתשובה אליך. אמר, עונשי, אכה בו את אשר אחפוץ ורחמי חובקים כל דבר. אכתוב אותם לזכות היראים ונותני הזכאת והמאמינים באותותינו,* אשר ילכו עם השליח, הנביא איש אומות העולם, אשר אותו ימצאו רשום אצלם בתורה ובאוונגליון. הוא יצווה עליהם לנהוג בדרך ארץ ויאסור עליהם את המגונה, ויתיר להם את המאכלות הטובות ויאסור עליהם את התועבות, ויסיר מעליהם את הנטל ואת הכבלים המכבידים עליהם. אשר יורד עמו ממרומים, אלה ישעו חיל" (סורת ממרום החומה :157-156).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא הוריד אליך ממרומים את הספר למען יגלה את האמת ויאשר את אשר לפניו. את התורה ואת האוונגליון הוריד* לפנים הביא הדרכה לאנשים, ואחר הוריד את הפורקאן. הכופרים באותות אללה, להם צפוי עונש קשה, ואללה אדיר ואל נקמות" (סורת בית עמרם:4-3).

5- הקוראן הקדוש, ועלינו להאמין כי הוא :

1- הוא דבריו של אללה יתעלה אשר הורדו על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בלשון ערבית צחה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " הרוח הנאמנה הורידה אותו ממרומים* על לבבך למען תהיה במזהירים* בלשון ערבית צחה" (סורת המשוררים:195-193).

2- להאמין כי הקוראן הקדוש הוא אחרון הספרים השמימיים אשר הורד כדי לאשר את מה שנזכר בספרים הקודמים לו, בנוגע לייחודו של אללה יתעלה, ולהאמין כי הקוראן הקדוש בא כדי לבטל את הספרים שהקדימו לדת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא הוריד אליך ממרומים את הספר למען יגלה את האמת ויאשר את אשר לפניו. את התורה ואת האוונגליון הוריד * לפנים הביא הדרכה לאנשים, ואחר הוריד את הפורקאן. הכופרים באותות אללה, להם צפוי עונש קשה, ואללה אדיר ואל נקמות" (סורת בית עמרם:4-3).

3- המוסלמי חייב להאמין כי הקוראן הקדוש כלל את כל ההוראות האלוהיות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר: " היום סיימתי לכונן לכם את דתכם והשלמתי את חסדי עליכם, ושבע רצון אני כי האיסלאם היה לכם לדת – ואולם כל הנאלץ לעת רעב, אך לא עד כדי אשם, הנה אללה סולח ורחום" (סורת השולחן:3).

4- להאמין כי הקוראן הקדוש הורד מעם אללה לכל האנושות ולא נועד לאומה מסוימת בניגוד לספרים השמימיים הקודמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מדי שולחנו מזהיר אל אחת הערים, אמרו בניה שטופי התפנוקים, כופרים אנו באשר נשלחתם למסור" (סורת שבא:34).

5- המוסלמי מאמין כי אללה יתעלה שמר על הקוראן הקדוש מפני מחיקה, סילוף ועיוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אנו עצמנו הורדנו ממרומים את דבר-התוכחה, ואנו שומריו מכל משמר" (סורת אלחג'ר:9).

התועלות של האימונה בספרים

1- האימונה בספרים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים, אהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם ספרים שמדריכים אותם לדרך הישרה.

2- האימונה בספרים מבהירה לאדם חוכמתו של אללה יתעלה שהוריד על כל אומה את ההלכה המתאימה להם.

3- האימונה בספרים של אללה יתעלה מבחינה בין המאמינים הנאמינים לבין זולתם, שכן האדם המאמין בספר שלו מאמין גם בספרים השמימיים אחרים.

4- אללה יתעלה מכפיל את שכרם של המאמינים בספרי אללה יתעלה.

האימונה בשליחים

האימונה בשליחים היא להאמין כי אללה ישתבח שמו ויתעלה בחר את המטיבים מבין האנשים להיות שליחים כדי להעביר את החוקים שלו לאנושות שקוראים לייחודו ועבודתו לבדו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אנו שולחים את השליחים רק למען יהיו מבשרים ומזהירים. המאמינים והמתקנים את דרכם, לא ייפול עליהם פחד ולא יצטערו.* ואילו מכחישי אותותינו, בהם יפגע העונש, כי היו מופקרים" (סורת המקנה: 49-48).

ישנם הרבה נביאים ושליחים, אף אחד לא יודע את המספר המדויק שלהם מלבד אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כבר לפניך שלחנו שליחים. על כמה מהם סיפרנו לך, ועל כמה לא סיפרנו. שום שליח לא יביא אות אלא אם ירשה אללה. וכאשר יקום דבר אללה, ייערך משפט צדק, והשוגים בהבל ילכו לאבדון" (סורת הסולח:78).

האדם חייב להאמין כי כל השליחים היו מבני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא עשינו להם גוף שאינו נצרך למזון, והם לא חיו לנצח" (סורת הנביאים:8).

אין לשליחים כל תכונה מהתכונות המיוחסות לאללה יתעלה לבדו, הם אינם יכולים להביא תועלת או רעה לאנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " אמור, אין לי להביא תועלת לעצמי או להעביר רעה מעלי, ויקרה רק אשר ירצה אללה. אילו ידעתי את הנסתר, הייתי מרבה טובה לעצמי ונמנע מכל רע. אין אני אלא מזהיר ומבשר לאנשים אשר יאמינו" (סורת ממרום החומה: 188).

השליחים של אללה יתעלה העבירו את השליחות של אללה לאנשים, אללה יתעלה חיסן את השליחים והנביאים מפני השקר והבגידה, אללה ישתבח שמו ויתעלה " כבר לפניך שלחנו שליחים ונתנו להם נשים וילדים, ושום שליח מעולם לא הביא אות בלא רשות אללה" (סורת הרעם:38).

האדם מאמין רק בחלק מהשליחים והנביאים וכפר בחלק אחר, אז הוא ימיר את דתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כופרים באללה ובשליחיו והרוצים להפריד בין אללה לבין שליחיו, והאומרים, נאמין בכמה ונכפור בכמה, והרוצים לנקוט בדרך ביניים,* כל אלה כופרים לאמיתם הם, עונש מחפיר הכינונו לכופרים." (סורת הנשים:151-150).

ישנם מבין השליחים והנביאים, אלה שאללה יתעלה קרא להם בשם "אולו אלעזם" חדורי הנחישות, שהם היו חזקים ביותר מבין השליחים במסירת השליחות של אללה יתעלה לאנשים ועמדו במבחנים קשים במיוחד, הם הנביא נוח, אברהם, מושה, ישוע והנביא מוחמד עליו ברכה ושלום.

השליח הראשון הוא נוח עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " " גילינו לך (דברי נבואה) כשם שגילינו לנוח ולנביאים אחריו. וגילינו לאברהם ולישמעאל וליצחק וליעקב ולשבטים ולישוע ולאויב וליונה ולאהרון ולשלמה. לדוד נתנו את הזבור.* מלבדם שלחנו שליחים אשר כבר סיפרנו לך עליהם ושליחים אשר לא סיפרנו לך עליהם. ועם משה דיבר אללה פנים אל פנים.* אלה שליחים אשר נשלחו להיות מבשרים ומזהירים, למען לא תהיה לאנשים טענה כנגד אללה לאחר בוא השליחים. אללה אדיר וחכם.* ואולם אללה מעיד על אשר הוריד אליך ממרומים, הוא הוריד אותו על דעתו, וגם המלאכים יעידו, אך אין עד כאללה" (סורת הנשים:166-163).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הוא אחרון הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מוחמד אינו אב לגבר מכם, כי אם שליח אללה וחותם הנביאים, אללה יודע כל דבר" (סורת המחנות:40).

דתו של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היא הדת המושלמת אשר ביטלה את כל הדתות שהקדימו לה, זוהי דת האמת שהאנשים חייבים להאמין בה.

מי הוא מוחמד עליו ברכה ושלום?

הוא מוחמד בן עבדאללה בן עבד אל-מוטלב מצאצאו של עדנן בנו של הנביא ישמעאל בן הנביא אברהם עליהם השלום. אמא שלו היא אמינה בת ווהב ממשפחתו של עדנן בנו של הנביא ישמעאל בן אברהם עליהם השלום.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: " אללה בחר בכננה מזרעו של ישמעאל, ובחר בשבט קורייש מכננה, ובחר במשפחת האשם משבט קורייש ،ובחר בי ממשפחת האשם".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום נולד בשנת 571 בשבט קורייש שזכה בכבוד כל השבטים הערביים אז, כי חי בעיר הקדושה "מכה" שהיוותה מרכז דתי חשוב בחצי אי הערב, ובה נמצאת הכעבה הקדושה שנבנתה על ידי הנביא אברהם ובנו ישמעאל עליהם ברכה ושלום. והאנשים נהגו לעלות לרגל אל הכעבה מכל רחבי חצי אי הערב.

חייו של הנביא עליו ברכה ושלום נמלאו כנות ונאמנות, הוא הצטיין בין בני עמו בהתנהגות טובה. הוא היה כן, נאמן, וצנוע. לא בגד ולא שיקר. בני עמו כינו אותו בשם (אל-א.מין) הנאמן כי התנהגו להפקיד בידיו את כספם לשמור בזמן נסיעתם לארץ סוריה או תימן, כי נודע ביניהם בנאמנות, אפילו לאחר התגלות האיסלאם, ועל אף שהתנגדו לו, ולדת החדשה אלא שהמשיכו להקפיד בידיו את כספם עד עלה לית'רב.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום, נודע גם כן בין בני עמו, בכנות כי היה מדבר בצדק, כל הקרובים והרחוקים כיבדו אותו, הוא היה בעל לשון צחה, אהב את הטוב לכל האנשים, היה יפה בבריאה ובאופי. לכן אמר אללה ישתבח שמו ויתעלה בקוראן הקדוש: " ניחנת בסגלות נשגבות" (סורת הקולמוס : 4).

ההתגלות ירדה על הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מעם אללה בגיל ארבעים, והוא נשאר במכה לאחר מכן במשך שלושה עשר שנים בעודו קורא לייחודו של אללה. לאחר מכן הוא היגר לעיר אלמדינה וקרא לתושביה לאסלאם, הוא פתח את מכה שמונה שנים לאחר הגירתו, הנביא מוחמד עליו השלום נפטר בגיל שישים ושלוש.

התועלות של האימונה בשליחים

1- האימונה בשליחים של אללה יתעלה מובילה לידיעת את הרחמים והאהבה של אללה יתעלה ואהבתו לעבדים שלו אשר הוריד להם שליחים שמדריכים אותם לדרך הישרה.

2- האימונה בשליחים של אללה יתעלה מבחינה בין המאמינים הנאמינים לבין זולתם, שכן האדם המאמין בשליח שלו מאמין גם בשאר השליחים שהספר שלו בישר על בואום.

3- אללה יתעלה מכפיל את שכרם של המאמינים בשליחים של אללה יתעלה.

האמונה ביום האחרון

האימונה ביום האחרון היא להאמין שחיי העולם הזה יבואו לסוף שנקבע להם על ידי אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל אשר בארץ סופו לכלות" (סורת הרחמן:26).

כאשר ירצה אללה יתעלה את חידלון העולם הזה, אללה קורא למלאך איסרפיל לתרוע בשופר, בשלב זה נפטרים כל היצורים בשמים ובארץ, לאחר מכן, אללה יתעלה מצווה את המלאך אסראפיל לתרוע שוב בשופר, אז כל האנשים יוצאים מהקברים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בהישמע תרועת השופר, יוכו כל אשר בשמים ואשר בארץ בעילפון, זולת מי שיחפוץ אללה. אז תישמע התרועה בשנית, והכל יקומו ועיניהם רואות,* אז תוצף הארץ באור ריבונה, והספר יוצג, ויביאו את הנביאים ואת העדים, וישפטו ביניהם בצדק ולא יקופחו" (סורת החברות:69-68).

1- יש להאמין בתחיית המתים, אללה יתעלה יחיה את כל האנושות ערומים ביום תחיית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים טענו כי לעולם לא ייעורו (מן המוות). אמור, אדרבא, חי ריבוני! אכן יעוררוכם ויודיעוכם את אשר עשיתם. אין קל מזה לאללה" (סורת הנופלים בפח:7).

2- להאמין באסיפת האנשים ביום הדין, אללה יתעלה יאסף את כל הבריאה, אללה ישתבח שמו ויתלעה אמר בספרו הנשגב" ביום ההוא נסיע את ההרים ממקומם. ואתה תראה את הארץ חשופה. אז נאספים (מן הקברים) ולא נותיר מהם אחד.

3- אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום תחיית המתים נציב את מאזני הצדק, ושום נפש לא תקופח כמלוא נימה. גם אם יהיה משקל כגרעין חרדל, נביאם, כי אין כמונו לעשיית החשבון" (סורת הנביאים:47).

4- להאמין בכך שהאיברים של גוף האדם יעידו עליו ביום תחית המתים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ביום אשר ייאספו אויבי אללה אל האש, יעברו בסך,* ובהגיעם אליה, יקומו אוזניהם ועיניהם ועורם להעיד על מעשיהם.* אז יגידו לעורם, מדוע העידות עלינו? הוא יגיד, דובבני אללה המדובב כל דבר. הוא ברא אתכם לראשונה ואליו תוחזרו." (סורת המוצגים אחד אחד:22-21).

5- להאמין כי אללה יחשב את האנשים ביום תחית המתים על המעשים שלהם בעולם הזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים מבין בעלי הספר והמשתפים, באש גיהינום הם. לנצח יהיו בה. הם הרעים שבבואים,* המאמינים ועושי הטוב הם המובחרים שבברואים, יבואו על גמולם אצל ריבונם בגני עדן אשר נהרות זורמים למרגלותיהם. שם יישארו לנצח נצחים. אללה יפיק רצון מהם והם יפיקו רצון ממנו. זאת לירא את ריבונו" (סורת הראיה:8-6).

6- להאמין כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ישתדל לטובתם של המוסלמים בפני אללה יתעלה ביום תחית המתים.

התועלות של האמיונה ביום האחרון

1- האימונה ביום האחרון דוחפת את האנשים להתכונן ליום האחרון במעשים הטובים וההימנעות ממעשים אסורים מחשש העונשים של אללה יתעלה ביום הדין.

2- האימונה ביום האחרון עוזרת לנחם את המאמינים על התענוגים של העולם הזה, כיוון שהם שואפים לתגמול מעם אללה ביום האחרון.

3- האימונה ביום האחרון מבחינה בין המאמינים הנאמינים לבין זולתם.

האימונה בגזירת גורלו של אללה

האימונה בגזירת גורלו של אללה היא להאמין כי אללה ישתבח שמו ויתעלה יודע את הכל לפני יצירתו ומה שיקרה להם אחר כך, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו כל דבר על-פי גזרתנו" (סורת הירח:49).

כל מה שהתרחש בעבר ומתרחש בהווה או יתרחש בעתיד ביקום הזה היה ידוע לאללה לפני יצירתו בהתאם לרצונו של אללה יתעלה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" עבד אינו מאמין עד שיאמין בגזירת גורלו של אללה יתעלה הן בטובות והן ברעות ". ( מסופר על ידי תרמזי).

משמעות האימונה בגזירת גורלו של אללה

1- להאמין כי אללה יתעלה ידע את כל המעשים של הבריאה שלו לפני יצירתם.

2- להאמין כי אללה יתעלה כתב את כל זה בלוח הגנוז, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" זהו קוראן רב תפארת,* בלוח גנוז" (סורת כוכבי המזלות:22-21).

3- האמונה ברצונו של אללה יתעלה ויכולתו המוחלטת ובשליטתו על כל הדברים ביקום אשר כפופים לרצונו של אללה ישתבח שמו ויתעלה.

התועלות של האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה

1- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה מחזקת את דבקות הלב באללה יתעלה וההיסמכות עליו.

2- האימונה בגזירת הגורל מובילה לשלווה נפשית ואושר אמיתי משום שהמאמין אינו מצטער על אשר החמיץ, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יפקוד אסון את הארץ או אתכם אשר לא נרשם בספר בטרם נחוללו. אין קל מזה לאללה.* לפיכך אל תצטערו על אשר החמצתם ואל תעלצו באשר השגתם. אללה אינו אוהב את היהירים הרברבנים" (סורת הברזל:23-22).

3- האימונה בגזירת הגורל מקילה את השפעת האסונות והצרות על האדם המאמין, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המאמין החזק טוב, ויותר קרוב אל אללה מהמאין החלש. בכל מצב טוב שמור על מה שיועיל לך, והיעזר באללה, ואל תיכנע אם יפגע בך משהו".

4- האימונה בגזירת גורלו של אללה יתעלה היא לסומך על אללה יתעלה בכל העניינים בחייו בעולם הזה וגם להחשיב את האמצעים שמובילים להשגת מטרותיו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לא אמר לאיש ששאל אותו "תן גמליך ללכת באופן חופשי ותבטח באללה" אלא שאמר לו " תקשור את הגמל שלך ולאחר מכן תסמוך על אללה".

המשמעות של העדות שהנביא מוחמד הוא שליח אללה

1- להאמין בשליחות של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום כאחרון הנביאים שאין שליחים נשלחים אחריו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מוחמד אינו אב לאיש מכם, כי אם שליח אללה וחותם הנביאים. אללה יודע כל דבר" (סורת המחנות:40).

2- להאמין שהוא העביר את המסר של אללה בנאמנות. אללה אמר בקוראן: " אשבע בכוכב ונופלו * לא טעה חברכם ולא סטה * ואין הוא דובר מתוך משוגת לבו " (סורת הכוכב : 1- 3).

3- הציות לנביא הוא לציית להוראותיו ולהתרחק מכל אשר אסר עלינו. אללה אמר בקוראן: " כל מה שהביא השליח קחו אותו، ואת אשר אוסר עליכם תימנעו ממנו " (סורת ההגליה: 7) .

4- לעקוב אחרי ההלכה של הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום. אללה אומר בקוראן: " אמור، אם אוהבים אתם את אללה، לכו אחרי، ואללה יאהבכם ויסלח לכם על חטאיכם، אללה סולח ורחום"(סורת בית עמרם: 31).

מה צריך לעשות לאחד ביטוי משפט הייחוד (שהאדה)?

לאחר ביטוי משפט הייחוד אדם חייב להתרחץ במים טהורים ויתפלל שתי רכיעות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר לת'ומאמה אלחנפי אשר נפל בשבי באחד הקרבות נגד הכופרים ורצה להתאסלם: לך והתרחץ ותתפלה לאללה שתי רכעות.

ההתרחצות המלאה

1- הכוונה, האדם חייב לחוש בלבו כוונה להסיר את הטומאה מבלי להבעת הכוונה זו באופן מילולי, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המעשים נדונים על פי כוונה" .

2- להגיד "בשם אללה הרחמן הרחום " ולרחץ את הידיים המבושים שלו והסרת הלכלוכים".

3- יתרחץ כמו שמתרחץ לטהרה שלפני התפילה.

4- לשפוך את המים על הראש שלוש פעמים, לשפשף בידו את הגוף, הראש, זקנו עד שיגיעו המים למוצאי השיער.

5- לאחר מכן צריך לשפוך את המים על שאר גופו בעודו משפשף את האיברים שלו החל מהצד הימני ולאחר מכן הצד השמאלי של הגוף, צריך לדאוג שהמים יגיעו לבתי השחי שלו, אוזניים, טבור ובין הקפלים של העור אם הוא היה שמן, ולרחץ את הרגלים שלו.

רחיצת הטהרה חובה במקרים הבאים:

1)יציאת הזרע של גברים או נוזלי האישה במקרים של הזדווגות, חלומות ארטיים או משהו דומה.

3) לאחר הפסקת ווסת של הנשים.

4) בעקבות דימום שלאחר לידה.

קיום התפילה

התפילה היא אבן היסוד של דת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא אבן היסוד של האיסלאם".

1- קיום התפילה מוביל לשלווה רוחנית ואושר בשל שהתפילה היא קשר בין אללה יתעלה לבין עבדין.

2- התפילה מובילה לביטחון הלב, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " נתחבבתי לנשים ולבושם, ומצאתי את קורת רוחי בתפילה " (אלמוסתדרכ).

3- התפילה מונעת את התועבה והמעשים המגונים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " השמע את הספר אשר נגלה לך וקיים וקיים את התפילה, כי התפילה מונעת תועבה וכל דבר מגונה. הזכרת שם אללה היא המעשה הגדול מכל, ואללה יודע את אשר תעשו" (סורת העכביש:45).

4- התפילה מחזקת את הקשרים בין המוסלמים אשר נפגשים מדי יום במסגד, התפילה מסירה את כל ההבדלים החברתיים על רקע שהמוסלמים עומדים בשורה אחת זה לצד זה במהלך התפילה ללא כל קשר למעמד החברתי וגזע כיוון שכולם שווים בפני אללה יתעלה.

המוסלמים מתפללים חמש תפילות ביום ובליליה, הגברים מתפללים במסגד בעוד שהנשים מתפללות בבית.

התפלה

מס.רכעות

הזמנים

הסונה

1

ד'הר (צהריים)

4 רכעות

מהרגע בו השמש באמצע השמים ומתחילה תנועתה מערבה ועד הרגע בו העצם וצילו שווים באורכם.

4 רכעות לפני התפילה ו2 אחריה

2

עצר (מנחה)

4 רכעות

מתום תפילת אלד'הר,כלומר, ברגע שהעצם והצל שווים באורכם ועד שאורך הצל הוא כפליים מאורך העצם.

אין

3

מע'רב (ערב)

3רכעות

מעת שקיעת השמש ועד מועד סוף היום (רגע קצר מאוד )

2 רכעות אחרי התפילה

4

אל-עשאא' (לילה)

4 רכעות

מחשיכה מוחלטת ועד תום אשמורת ראשונה של הלילה..

2 רכעות אחרי התפילה

5

פג'ר (השחר)

2 רכעות

מעלות השחר ועד לזריחת השמש

2 רעכות לפני התפילה

התנאים של התפילה

ישנם תנאים לתפילה שאנו צריכים למלא אותם:

1- קיום התפילה בזמנים הקבועים.

2- הטהרה שלפני התפילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את הפנים ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים, ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה" (סורת השולחן:6).

3- אדם צריך לשמור על ניקיון הלבוש והבגדים שלו מהלכלוכים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "תשמור על הניקיון מהשתן בשל שרוב העונשים בקבר באים כתוצאה לאי ניקיון מהשתן".

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם בספרו הנשגב " ואת בגדיך טהר" (סורת המתכסה:4).

זה מתברר מסיפורו של הבדואי שהשתין במסגד, אז האנשים מיהרו להכות אותו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ציווה עליהם לעזוב את הבדואי הזה ולשפוך מים על המקום שבו הוא השתין ואמר להם: אתם כבר נשלחתם כדי להקיל על האנשים ולא להקשות עליהם.

4- הלבוש צריך להיות צנוע בצורה שמכסה לפחות מהטבור עד מתחת הברכיים. בעוד שהאישה חייבת לכסות את כל הגוף שלה למעט הפנים והידיים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי בני אדם, לבשו את בגדי חמודותיכם בכל מסגד" (סורת ממרום החומה:31).

5- לפנות לכיוון "קיבלה" שהוא הכיוון למסגד הכעבה בעיר הקדושה מכה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשב " הטה פניך לעבר המסגד הקדוש. באשר תהיו, שם הטו את פניכם לעברו. אלה אשר ניתן להם הספר יודעים כי זוהי האמת מעם ריבונם, ואללה לא יסיח דעתו מאשר יעשו" (סורת הפרה:144).

נשים במחזור לא יכולות לבצע היטהרות על כן אין עליהן להתפלל או לצום.

תאייאמום

ה-תאייאמום יכול להיות תחליף של טהרה שלפני התפילה "ודוא" זאת רק במקרים שאין כלל מקור או גישה למים או שלא ניתן להשתמש במים קיימים.

תאייאמום מתבצע על ידי נגיעה בשתי ידיים באדמה נקייה, חול או אבן ולאחר מכן, מושחים על הפנים, הידיים והזרועות עד למרפקים.

תיאור התפילה

1- המוסלמי חייב לבצע טהרה שלפני התפילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את הפנים ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים, ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה" (סורת השולחן:6).

2- לפנות לכוון "קיבלה" שהוא הכיוון למסגד הכעבה בעודך מביע את הכוונה להתפלל בלב מלבי להגיד את זה באופן מילולי.

3- להגיד " אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול בעודך מביט במקום ההשתחוות ומרים את הידים שלך בגובה של האוזניים.

4- האדם צריך לשים את הידיים על החזה שלו בעודו מניח את ידו הימנית על היד השמאלית ולדלקם את תפילת הפתיחה (סובחנאק אללהומא וא ביחמדיקא, תבארק איסמוקא ותעלא ג'דוקא וא לא אילאה ר'אירוק) השבח וההילול לאללה הנעלה מכל חסרון או פגם שאין אלוה מבלעדיו, לאחר מכן, להגיד (אעוּד'וּבִּילָלהִי מִן אֵ שַאִייטַאן אֵ רַאגִ'ים) אני מבקש מחסה אצל אללה מפני השטן הנפשע. לאחר מכן, לקרוא את סורת אלפאתחה (סורת הפתיחה) ולהגיד (אמין) בקול רם בתפילות, אחר כך, קורא סורה קצרה מהקוראן הקדוש.

5- לאחר סיום הקריאה, אומרים " אלָלהוּ אכְּבַּאר" וכורעים במצב שהידיים על הברכיים והגב ישר ואומרים "סוּבּחַאן רַאבּיי אל-עַאדִ'ים" ישתבח ריבוני העצום שלוש פעמים.

6- להרים את הראש ממצב הכריעה בעודך מרים את הידיים בגובה האוזניים שלך ואומר "סמיע אלָלהו לִימן חַאמִידה" אללה שומע למי שמכיר תודה בין אם היה האדם מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה. המוסלמי צריך להגיד "ראבּאנא ולַקא אֵל חַאמְד" השבח לאללה, הן מתפלל לבדו או מוביל אחרים בתפילה.

7- לאחר שחזרתי באופן מלא למצב עמידה, השתחווה בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול באופן שהאף והמצח נוגעים באדמה, כפות הידיים והמרפקים מונחים גם על האדמה ואומר" "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני העליון שלוש פעמים.

8 – להרים את הראש שלך בעודך אומר "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולא תרים את הידים שלך ולשבת על העקבים או לשבת על רגל שמאלית עם הידיים מונחות מעל הברכיים ואומרים "ראבּי אֵר'פֵרְלִי וַא אֵרְחַאמְנִי" "הוי אללה, תסלח לי את החטאים שלי" שלוש פעמים.

9- להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולהשתחוות שוב ואמור "סוּבּחַאן רַאבּי אֵל אעַאלַא" ישתבח ריבוני הנעלה שלוש פעמים.

10- להגיד "אלָלהוּ אכְּבַּאר" אללה גדול ולחזור למצב העמידה בעודך נשען על הברכיים שלך כדי לקיים את הרכעה השנייה באופן שנזכר לעיל.

11- אם התפילה היתה משולבת משתי רכעות כגון תפילת השחר ותפילת יום שישי ותפילת החג, המתפלל יושב לאחר ההשתחות השנייה של הרכעה השנייה ואמור "אתַחִיאַתוּ לאללה ואְ-סָלַאוַּאת וַּא אְטַאִיבַּאת לִילָלאהִי ,אסָלַאמוּ עַלֵיִקַא אַיוּהַא אְנַאבִּיא וָּרַאחְמַאתוּ לָלהִי וּבַּרַאכַּאתוּ, אסָלַאמוּ עלֵיִנַא וָּעַלא עִיבַּאד אַלָלה אְ-צַ'אלִיחִין, אַשְהֵאדוּ אַנא לַא אִילַאה אִילא אָללה וָּאשְהֵאדוּ אַנא מוּחַמָד רָסוּל אָללה, אַלָלהוּם צַ'אלִי עָלַא מוּחַמַד וּעלא אהָלִ מוּחָמַד קָמַא צ'אלַאיִתַא עָלַא אִבְּרַאהִים וּעָלַא אהָלִיִ אִבְּרַאהִים אִנָאקַא חַאמִידַוּן מַאגִ'יד וּא בּארֵק עָלַא מוּחָמַד וַּאָלִי מוּחָמַד קָמַא בָּארַאקַאת עָלַא אִבְּרַאהִים וַאלִי אִבְּרַאהִים פִל עָאלַאמִין אִנָאקַא חַאמִידַוּן מַאגִ'יד." הברכות, התפילות וכל הטוב הן רק למען אללה, השלום עליך הנביא ורחמי אללה וברכתו, השלום עלינו ועל עבדי אללה הישרים, אני מעיד כי אין אלוה מבלעדי אללה וכי מוחמד הוא שליח אללה, אללה, שלח את רחמיך על מוחמד ובני דורותיו כמו ששלחת רחמיך על אברהם ובני דורותיו, כי אתה הראוי לשבח ותהילה, וברך את מוחמד ובני דורותיו כמו שבירכת את אברהם ובני דורותיו בעולמים כי אתה הראוי לשבח ותהילה ", גם להגיד "אַלָלהוּמַא אִינִי אַעוּד'וּ בִּיקַא מִן עַאדַ'אבְּ אְ-נַאר וַּא מִן עַאדַ'אבְּ אֵל קַ'אבֵּר וַּא מִן שַארִ פִיתְנַאתְ אֵל מוּחַאייַה וּל מָמַת וַּא מִן שַארִ פִיתְנַאתְ אֵל מַאסִיח אֵל דָאגַ'אל" אללה, אבקש בך מחסה מן עונש האש ומייסורי הקבר ומקשיי מבחני החיים והמוות ומרוע מבחן נוכלותו של משיח השקר".

12- להפנות את הפנים שלך לצד הימני ואומר "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה " השלום עליכם ורחמי אללה וברכתו, ולאחר מכן להפנות את פניך לצד שמאל ואומר "אסאלאמו עאליקום וא ראחמתו אללה" השלום עליכם ורחמי אללה וברכתו.

13- ביחס לתפילה מורכבת משלושה או ארבע רכעות כגון תפילת צוהריים ותפילת ערב, המתפלל מקיים שתי רכעות ולאחר מכן ישוב לאחר הרכעה השנייה כדי להגיד " אתַחִיאַתוּ אְ סָלַאוַּאת וַּא אְטַאִיבַּאת לִילָלאהִי ,אסָלַאמוּ עַלֵיִקַא אַיוּהַא אְ נַאבִּיא וָּרַאחְמַאתוּ לָלהִי וּבַּרַאכַּאתוּ, אסָלַאמוּ עלֵיִנַא וָּעַלא עִיבַּאד אַלָלה אְ צַ 'אלִיחִין, אַשְהֵאדוּ אַנא לַא אִילַא הַאִיל אָללה וָּאשְהֵאדוּ אַנא מוּחַמָד רָסוּל אָללה", אחרי כך, הוא צריך לקום ולהתפלל הרכעה השלישת או הרכעה הרביעית בנוגע לתפילות המורכבות מארבע רכעות ויסיים את התפילה כמו שנזכר לעיל.

הטהרה שלפני התפילה

האדם צריך לבצע טהרה שלפני התפילה (וודוא), הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "אין תפילה נכונה בלי טהרה. ואין צדקה בלי אוכל" (מסופר על ידי מוסלם).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, בקומכם להתפלל, רחצו את הפנים ואת ידיכם עד המרפקים, ונגבו את ראשיכם (ורחצו) את רגליכם עד הקרסוליים, ואם נטמאתם, היטהרו. ואם חולים אתם, או נוסעים בדרך, או שבים מעשיית הצרכים, או ממגע עם אישה, ואינכם מוצאים מים, בקשו לכם חול נקי והעבירוהו על פניכם ועל ידיכם. אין אללה רוצה להעיק עליכם, רק לטהר אתכם יחפוץ, ולהשלים חסדו עליכם, למען תכירו טובה" (סורת השולחן:6).

איך להתרחץ לפני התפילה

חמראן בן חסותו של עות'מאן בן עפאן ירצהו אללה סיפר" ראיתי עות'מאן בעודו מתרחץ לתפילה, הוא שפך את המים על ידיו שלושה פעמים, ולאחר מכן שטף את הפה והאף שלו, ושטף את פניו שלושה פעמים, אחר כך, שטף את היד הימינית עד המרפק שלושה פעמים, ושטף את היד השמאלית עד המרפק שלושה פעמים, ומשח על ראשו פעם אחת, ולאחר מכן שטף את רגלו הימינית שלושה פעמים, אחר כך, שטף את רגלו השמאלית שלושה פעמים, ואז אמר " ראיתי את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מתרחץ לתפילה בצורה כזאת ואמר מי שהתרחץ לתפילה והתפלל שתי רכעות לאללה יתעלה בעודו לא חושב בכל דבר אחר, אז אללה יסלח לו את כל החטאים הקודמים" (מסופר על ידי בוח'ארי).

1- הכוונה, האדם חייב להתכוון בלבו לבצע הטהרה שלפני התפילה כדי לטהר את עצמו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "המעשים לפי הכוונות, וכל איש לפי הכוונה שלו."

2- להגיד "ביסם אללה" בשם אללה" בתחילת ההתרחצות לתפילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה לא מקבל את התפילה ללא טהרה שלפני התפילה, ואין טהרה שלפני התפלה מבלי לזכור שמו של אללה יתעלה" (אלמוסתדרכ').

3- האדם צריך לשטוף את ידו שלושה פעמים.

4- לשטוף את הפה והאף על ידי שאיפת מים לתוכה שלוש פעמים. הוא צריך לנשוף את המים מהאף בעזרת יד שמאלית.

5- שטיפת הפנים שלושה פעמים ממצחו של האדם עד זקנו ומתנוך האוזן הימנית ועד תנוך האוזן השמאלית.

6- לשטוף את הידים שלושה פעמים מקצות האצבעות ועד המרפק, האדם חייב לשטוף את ידו הימנית בראשונה ולאחר מכן לשטוף את ידו השמאלית.

7- האדם חייב להעביר את ידו הרטובה מעל ראשו פעם אחת עם האוזניים על ידי הרטבת הידיים במים והעברת את הידיים על הראש החל מצמחו של האדם ועד החלק האחורי של הראש ולהעביר אותם בחזרה עד הצמח שלו.

8- לשטוף את האוזנים על ידי החדרת האצבעות הרטובות במים לתוך האוזנים.

9- לשטוף את הרגלים שלושה פעמים מקצות אצבעות הרגליים ועד הקרסוליים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אוי לקרסולים מפני איש גיהנום" (מסופר על ידי מוסלם).

10- האדם צריך לשטוף את איברי הגוף ברציפות, כלמור לשטוף את האיברים שלו זה אחר זה ובהתאם להסדר שאללה יתעלה הבהיר לנו.

11- יש להסיר את כל דבר שעלול למנוע את המים מלהגיע לעור של האדם כגון צבעים ומה שדומה.

האדם יישאר במצב של טהרה "וודוא" כל עוד לא עשה אחד המעשים אשר מבטלים הטהרה גכון להשתין, לדמם, נגיעה באבר מין, אכילת בשר גמלים ועוד.

הזכאת

האדם המוסלמי חייב לשלם את הזכאת שנחשבת לאחת המצוות העיקריות של האיסלאם, כספי הצדקה מיועדים לנזקקים, כמו אלמנות ויתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם , ולאשר יש לקרב את לבו, ולשחרור עבדים, ולכורעים תחת נטל חובות, ולמען אללה, ולהלך בדרכים. כך ציווה אללה, אללה יודע וחכם." (סורת ההצהרה:60).

1- הזכאת מטהרת את הנפש של האדם המאמין מהקמצנות, אנוכיות, חמדנות ואהבת התענוגים של העולם הזה.

2- הזכאת מטהרת את נפשם של אנשים נזקקים והעניים מהקנאה בעשירים על העושר שאללה העניק להם כשאר רואים אותם דואגים לטפל בהם.

3- הזכאת מביאה לאהבת הנימוסים הטובים, כגון מתן צדקה והעדפת אחרים על עצמו.

4- הזכאת עוקרת את העוני מהחברה האיסלמית ומטפלת בסכנות הנובעות ממנו, כגון גניבה ופשעים ומחזקת את הסולידריות בין המוסלמים על ידי מילוי הצרכים של המוסלמים הנזקקים.

5- הזכאת ממלאת תפקיד חשוב בהפצת הקריאה לדת האיסלאם בעולם על ידי הבהרת המעלות הטובות של האיסלאם לבלתי מוסלמים.

התנאים של הזכאת

1- החזקת הסיכום המינימאלי הנדרש לשלם את הזכאת אשר נקבע בהלכה האיסלמית.

2- חלוף שנה שלמה אחת על החזקת הסיכום המינימאלי הנדרש לשלם זכאת.

הזכאים לקבל זכאת

אללה ישתבח שמו ויתעלה קבע לנו בספרו הנשגב את אלה אשר זכאים לקבל זכאת, אללה יתעלה אומר " כספי הצדקה נועדו רק לעניים ולנזקקים ולמופקדים עליהם, ולאשר יש לקרב את לבו, ולשחרור עבדים, ולכורעים תחת נטל חובות, ולמען אללה, ולהלך בדרכים, כך ציווה אללה, ואללה יודע וחכם." (סורת ההצהרה:60).

הערות חשובות

1- האיסלאם אינו מטיל זכאת על הרכוש הפריטי כגון הבתים, רהיטים, מכוניות ובהמות משא.

2- האיסלאם אינו מטיל זכאת על הרכוש הנועד להשכרה כגון המכוניות וחנויות, אלא שמשלמים זכאת על דמי שכירות שלהם בתנאי חלוף שנה שלמה אחת על החזקת הסיכום המינימאלי הנדרש לשלם זכאת.

צום הרמדאן

המוסלמים צמים חודש אחד בשנה מבוקר ועד הערב בחודש רמדא'ן, מוסלמים חייבים להימנע מכל דבר ששובר את הצום, בין אם זה יהיה אוכל, שתייה, או קיום יחסי מין, ולהימנע גם משקר רכלות ודבה אשר עלולים לשבור את הצום.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, נכתב בספר כי מצווה עליכם לצום כשם שנכתב על אלה שהיו לפניכם, למען תהיה בכם יראה." (סורת הפרה:185).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "מי שאינו נמנע מדיבור שווא ומעשים מגונים, אז אללה לא היה צריך שיעזוב את האוכל והשתייה שלו." (בוח'ארי).

החוכמה האלוהית מהצום:

1- הצום מרסן את התשוקות של הנפש האנושית.

2- הצום שומר על נפשו של האדם המוסלמי מפני המעשים והדיבורים המגונים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " האדם הצם נמנע ממעשי ריבה ואם אחד גער בו יגיד אני צם" (מסופר על ידי בוחארי).

3- באמצעות הצום ירגיש האדם בסבלם של הנזקקים והעניים שאינם מוצאים מספיק מזון, ביגוד או מקום מגורים, דבר שמאיץ אותו למלא את הצורכים שלהם.

האיסלאם העניק לאישה המיינקת את התינוק שלה וגם האישה שבהריון -שהצום עלול להזיק לה או לתינוקה - ולאנשים הזקנים לשבור את הצום ולצום בימים אחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה לא יטיל על נפש לשאת יותר מכפי יכולתה, ושכרה שמור לה כפי פעולה, ועונשה שמור לה כפי מעלליה".(סורת הפרה:286).

העלייה לרגל

העלייה לרגל באיסלאם היא הביקור בכעבה ובהר ערפאת וכמה אתרים קבועים בזמנים קבועים, כמו כל מצוות-היסוד, גם מצוות ה"חג' " חלה הן על המוסלמי והן על המוסלמיה, הבוגרים והבריאים בגוף ובנפש. חובתם לעלות לרגל למכה לפחות פעם אחת בחייהם, אם כי ההלכה פוטרת מאמינים מלקיימה או מתירה להם ליפות כוחם של אחרים לבצעה בשמם - מסיבות בריאות.

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " האנשים מחויבים בפני אללה לעלות לרגל אל הבית – כל היכול לצאת לדרך, ואולם כל הכופר, הנה אללה אינו נזקק לשוכני העולמים" (סורת בית עמרם:97).

החוכמה האלוהית מהחג (העליה לרגל)

1- העליה לרגל מגדילה את התגמול מעם אללה יתעלה, אללה יתעלה עשה את התגמול של העלייה לרגל טובה הוא להיכנס לגן עדן.

2- העונה של העליה לרגל נחשב לאיסוף הגדול ביותר של המוסלמים מכל רחבי העולם אשר מתפללים בתפילה אחד בעודם לובשים אותם בגדים ומקימים מצווה אחת, ללא כל הבדל ביו העשירים והעניים, הלבנים והשחורים, ערבים ולא ערבים דבר שמדגיש את האחווה והאחדות בין המוסלמים.

3- העליה לרגל מרגילה את המוסלמי להשקיע כל מאצץ הן הכספי והן הפיזי בדרכו של אללה יתעלה.

4- העליה לרגל מטהרת את החטאים והמעשים הרעים של המוסלמי, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" מי קיים מצוות העליה לרגל (החג) בעוד לא ביצע חטאים, אללה יסלח לו את כל החטאים שלו" (בוח'ארי).

ההשפעות הנפשיות והחברתיות של עבודת אללה

1- עבודת אללה יתעלה מביאה את האושר הן בעולם הזה והן בעולם הבא, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " השומר על הטוהר ישעה חיל* והמזכיר את שם ריבונו ומתפלל.* ואולם אתם מבכרים את חיי העולם הזה." (סורת העליון:16-14).

2- עבודת אללה יתעלה מובילה לכוח פיזי ורוחני שבא כתוצאה לקרבה לאללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "עמוד בעוז רוח, ואללה הוא אשר יעזור לך לעמוד. אל תצטער בעטיים ובל יציקוך מזימותיהם.* אללה עם היראים ועם המיטיבים." (סורת הדבורה: 128-127).

3- אללה יתעלה תומך בעבדיו המאמינים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר: " הם אשר גורשו ממושבותיהם בלא צדק, רק על שום שאמרו, ריבוננו הוא אללה. אלמלא הדף אללה את האנשים, אלה בידי אלה, היו נהרסים מנזרים וכנסייות ובתי-כנסת ומסגדים אשר מרבים להזכיר בהם את שם אללה, אללה יושיט עזרה לכל החש לעזרתו, הן אללה חזק ואדיר,* הם אלה אשר גם אם נושיבם על מכונם בארץ, יקיימו את התפילה וייתנו זכאת ויצוו לנהוג בדרך ארץ ויאסרו את המגונה, סוף כל דבר לשוב אל אללה" (סורת העלייה לרגל:41-40).

4- הקמת קשרים של אחווה ושיתוף פעולה בחברה האסלאמית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המאמינים והמאמינות הם מגינים זה לזה. הם מצווים לנהוג בדרך ארץ ואוסרים את המגונה ומקיימים את התפילה ונותנים הזכאת, ונשמעים לאללה ולשליחו. כל אלה, אללה ירחם עליהם. הן אללה אדיר וחכם. " (סורת ההצהרה: 71)

5- אללה יתעלה מדריך את עבדיו אל דרך הישר, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אם תהיה בכם יראת אללה, הוא ייתן לכם ישועה ויכפר על עוונותיכם ויסלח לכם. אללה הוא מרעיף הברכה והכבירה" (סורת המלקוח:29).

6- עבודת אללה יתעלה מובילה לשפע הפרנסה והקלת הצרות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כל הירא את אללה, הוא ייתן לו מוצא,* וישלח לו פרנסה בלא שישער מאין" (סורת הגיטין:3-2).

7- אללה יתעלה מכפיל את שכרם של המאמינים ויסלח להם על החטאים שלהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, בל יסיחו נכסיכם ובניכם את דעתכם מזכר אללה, אשר כך ינהגו, ילכו לאבדון" (סורת המתחסדים:9).

חלק מההוראות של האיסלאם

קוראים יקרים, האיסלאם קרא לחזק את הקשר בין המוסלמים זה לזה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " "הרחק מדברים אסורים, תהיה העבד הכי טוב באנשים. היה מרוצה ממה שאללה נתן לך, תהיה הכי עשיר באנשים. עשה טוב לשכנך, תהיה בן אדם מאמין. אהוב לאחרים מה שאתה אוהב לעצמך, תהיה מוסלמי. אל תצחק הרבה, כי הלב מת מרוב צחוקים". (אל-תרמד'י).

נכפה על המוסלמי לדאוג לענייני אחיו בכל התחומים. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מאמינים נראים בסולדריות והחמלה שלהם כמו גוף אחד, שאם איבר בו מתלונן, כל האיברים תמכו בו ביקיצה וחום" (מסופר ע"י בוח'ארי).

1- האיסלאם ציווה על חסידיו ליחד את אללה יתעלה ואסר עליהם את הכפירה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" אללה לא יסלח על כי יצרפו לו שותף, אך על דברים קלים מזה יסלח לאשר יחפוץ. כל המצרף שותף לאללה מרחיק לתעות" (סורת הנשים:116). הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "הרחיקו משבע העברות שדינן גיהנום, החברים של הנביא אמרו : מי שבע העברות אלה? הנביא אמר: פוליתיאיזם, עיסוק במעשי כשפים, הריגת אדם שלא כדין, נטילת ריבית, גזילת רכוש יתומים, מנוסה מן הקרב, האשמת נשים מוסלמיות נשואות והאשמת שווא בקיום יחסי מין אסורים" (מסופר על ידי בוחארי).

2- האיסלאם אסר את הכעס, הריבית, גניבה ורמאות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי המאמינים, אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק" (סורת הנשים:29).

3- האיסלאם קורא לצדק ואוסר את הקיפוח, עוולה ורשע, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אללה מורה על צדק והצדקה ועל מגע עם הקרובים ומזהיר מפני העוולה, הרשע והקפוח הוא מיעץ לכם כדי להיזכר ומלאו אחר ההבטחות ואל תפירו את הבריתות לאחר הדגשתן כל עוד והפכתם את אללה לעד עליכם, אללה יודע מה אתם עושים" (סורת הדבורה:91-90).

4- ההלכה המוסלמית קראה למוסלמים לשמור על רוח שיתוף הפעולה שמביאה את הטובה הן לאנשים והן לחברה האנושית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל תחללו את טקסי אללה ולא את החודש הקדוש, ולא את בהמות הזבח, ואף לא את הזרים על צווארן, ולא את (קדושת) השמים פעמיהם אל הבית הקדוש, בבקשם להם פרנסה מעם ריבונם, ובבקשם להפיק רצון מלפניו. וכאשר תצאו מקודש לחול, הרשות בידכם לצוד ציד. בל תגרום לכם טינתכם לאנשים אשר מנעו אתכם מלבוא אל המסגד הקדוש, לשלוח יד בהם. עזרו זה לזה במעשים טובים וביראת שמים, ואל תעזרו זה לזה לפשוע ולהתנכל, והיו יראים את אללה, כי אללה עונש קשות" (סורת השולחן:2).

5- האיסלאם אסר את ההרג וקרא לשמור על הנפש האנושית, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "לפיכך כתבנו בספר לבני ישראל, כי כל המאבד נפש אחת – בלא שאיבדה נפש או ביקשה למלא את הארץ המס – כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיימה כאילו קיים עולם מלא. שליחינו הביאו להם את האותות הנהירים, ועם כל זאת, רבים בהם המתהוללים" (סורת השולחן:32). אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא יהרוג המאמין את המאמין, בלתי אם בשגגה, ההורג את המאמין בשגגה ישחרר עבד מאמין אחד וייתן כופר-נפש למשפחתו, אלא אם יעשו צדקה. ואם מקרב אויביכם הוא (ההרוג), והוא עצמו מאמין, יש לשחרר עבד מאמין אחד. ואם הוא מבני עם אשר ברית לכם ולהם, יינתן כופר-נפש למשפחתו, וישוחרר עבד מאמין אחד, ואשר ידו אינה משגת (לשחרר עבד), יצום חודשיים רצופים, למען ישוב אללה מכעסו עליו, אללה יודע וחכם.* כל ההורג את המאמין בכוונה תחילה, יבוא על גמולו בגיהינום, ובו לנצח ישהה. אללה ישפוך את חמתו עליו ויקללו ויכין לו עונש כבד." (סורת הנשים:93-92).

6- האיסלאם קורא לגמילות חסד להורים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " ריבונך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמלו חסד עם הוריכם, ואם יגיעו לזקנה במחיצתך-שניהם יחדיו או רק אחד מהם -אל תגידו להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד .* פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים, ואמור, ריבוני, רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות ." (סורת המסע הלילי: 24-23 ) .

7- האיסלאם קרא לקיום קשר טוב עם בני המשפחה ולסייע להם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש " הייתכן כי לאחר שתפנו עורף, תחמסו את הארץ ותתנכלו לשארי בשרכם?, העושים זאת הם אשר קיללם אללה ועשה אותם חירשים, ועיוור את עיניהם" (סורת מוחמד:23-22).

8- האיסלאם ציווה על חסדיו להתחתן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" בני נוער מי שמסוגל להתחתן שיתחתן כי זה יגן עליו מפזילה ומי שאינו מסוגל חייב לצום כי הצום מגן הוא". ( מסופר על ידי אל-בוח'ארי). האיסלאם אוסר את הזנות ועשית מעשי סדום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמור, כל שריבוני אסר הן התועבות, בין גלויות ובין נסתרות, והפשע, והפגיעה בלא צדק, ולצרף לאללה שותפים אשר הוא לא הוריד ממרומים כל אסמכתא לאמיתות, ולהגיד על אללה דברים אשר לא תדעו." (סורת ממרום החומה : 33).

9- האיסלאם ציווה על המוסלמים לשמור ולהגן על הכספים והרכוש של היתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "האוכלים בעוול את רכוש היתום, רק האש תבוא אל בטנם, ובאש תבערה ייצלו" (סורת הנשים:10). האיסלאם אסר על המוסלמים לעשוק את היתומים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לכן את היתום אל תעשוק" (סורת היום:9).

10- האיסלאם הורה לחסדיו להיות כנים ונאמנים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " המוכרים את התחייבותם לאללה ואת שבועותיהם באפס מחיר, אלה אין להם חלק בעולם הבא, וביום תחיית המתים לא ידבר אליהם אללה ולא יחונן אותם במבט ולא יזכה אותם. עונש כבד צפוי להם" (סורת בית עמרם:77).

11- דת האיסלאם אסרה את ההתאבדות בין אם במישרין או בעקיפין כגון ההתמכרות לסמים ועישון אשר גורמים למחלות הרסניות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב ""הוי המאמינים, אל תאכלו איש את ממון אחיו בלא צדק – אלא אם תהיה זו עסקה אשר תסכימו עליה, ואל תהרגו את עצמכם, אללה רחום עמכם תמיד, * כל העושה את כל אלה לשם התנכלות ועוולה, נצלה אותו באש, ואין קל מזה לאללה " (סורת הנשים: 30-29 ).

12- האיסלאם ציווה על המוסלמים את הכנות והנאמנות ואסר עליהם את השקר והבגידה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל תבגדו באללה ובשליח, ואל תמעלו באשר הופקר בידכם למשמרת, בעשותכם זאת ביודעין" (סורת המלקוח:27).

13- האיסלאם אסר את הפזרנות והבזבזנות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " תן לקרוב המשפחה את החלק המגיע לו, וגם לנזקק ולהלך בדרכים, אך אל תהיה פזרן,* הפזרנים אחי השטנים הם, והשטן כפר בריבונו" (סורת המסע הלילי:27-26).

14- האיסלאם קורא למתינות ואוסר את הקציניות בדת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " דת האיסלאם אסרה את הקיציניות בדת, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "חודש רמדאן הוא אשר הורד בו הקוראן ממרומים למען יביא לאנשים הדרכה ואותות נהירים המעידים על דרך הישר ועל הישועה. על כל אחד מכם הנוכח בביתו בחודש זה לצום בו, ועל החולה או הנוסע בדרך לצום מספר ימים אחרים, אללה חפץ להקל עליכם ואינו חפץ להקשות עליכם, למען תוכלו להשלים את המספר ולמען תפארו את אללה על כי הנחה אתכם, ולמען תכירו טובה." (סורת הפרה:185). הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הזהיר מפני הקציניות וההפרזה בדת כאשר אמר " היזהר מקיצוניות וההפרזה בדת , כי הדבר היחיד שהרס את העמים שלפניכם היה ההפרזה בדת " (צחיח בן חבאן).

15- האיסלאם ציווה את המוסלמים בצניעות ואסר עליהם את היהירות וגאוות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "היה מתון בהליכותיך והנמך את קולך. נעירת החמור היא המגונה שבקולות" (סורת לוקמאן:19). הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "לא ייכנס לגן עדן, מי שיימצא בלבו, משקל של גרגיר אחד של יהירות". איש אמר: "שליח אללה, כל אחד אוהב שלבושו יהיה טוב, ונעלו טוב. הנביא אמר: אללה יפה, אוהב את היופי. יהירות היא שחצנות האמת (שמחזירה אותה לבעלה), ובוז האנשים. (מסופר על ידי מוסלם) .

16- האיסלאם קורא לנחם את האחרים שנתקלים באסונות וצרות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אל תשמחו לאידם של האחים שלכם, שאולי אללה ירחם עליהם ויעמיד אתכם באותו מבחן" (מסופר על ידי תרמזי).

17- דת האיסלאם אוסרת על המוסלמים להתערב בעניינים שאינם נוגעים להם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " המוסלמי המאמין אינו מתערב בעניינים של אחרים" (צחיח אבן חבאן).

18- האיסלאם ציווה על חסידיו לכבד את האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, אל יבוזו אנשים לזולתם, שמא טובים הם מהם, והנשים אל יבוזו לזולתן, שמא טובות הן מהן. אל תדברו סרה זה בזה, ואל תחרפו זה את זה בכינויים. רע מכל לקרוא מופקר לאדם מאמין. אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה (סורת החדרים:11).

19- האיסלאם חייב את המוסלמים להגן על קרובי המשפחה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר שלושה אנשים לא ינשמו את הריח של גן עדן, איש שמשפיל את ההורים שלו, המסרסר באשתו ואישה מתנהגת כמו גברים" (אלמוסתדרכ).

20- האיסלאם אסר על הגברים להידמות לנשים ואסר על הנשים להידמות לגברים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום קלל את הגברים המתנהגים כנשים ואת הנשים המתנהגות כגברים".

21 - האיסלאם קורא לחסידיו להטיב לאנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אמירת דברים של דרך ארץ ומחילה טובות מצדקה המלווה בפגיעה, ואללה הוא בלתי תלוי ושקול דעת. הוי המאמינים, אל תשחיתו את הצדקה שתתנו על ידי התפארות ופגיעה - כאותו איש המוציא מרכושו רק למען הראות לאנשים, ואינו מאמין באללה וביום האחרון. הוא משול לצוק סלע מכוסה עפר: אך יפגע בו המטר, ייוותר עירום וקשה. כך גם הם לא יפיקו דבר מכל מפעלותיהם, ואללה לא ינחה את קהל הכופרים (סורת הפרה: 264-263).

22- האיסלאם אסר את החשדנות והריגול על האחרים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש "הוי המאמינים, אל יבוזו אנשים לזולתם, שמא טובים הם מהם, והנשים אל יבוזו לזולתן, שמא טובות הן מהן. אל תדברו סרה זה בזה, ואל תחרפו זה את זה בכינויים. רע מכל לקרוא מופקר לאדם מאמין. אשר לא יחזרו בתשובה הם בני העוולה.* הוי המאמינים, אל תרבו לחשוד, כי לעתים חשדנות היא חטא. אל תרגלו זה אחר זה, ואל תלכו רכיל. האם רוצים אתם לאכול את בשר אחיכם המת? הן לא תרצו בזאת! היו יראים את אללה, כי אללה רוצה בתשובת עבדיו ורחום" (החדרים 12-11).

23- האיסלאם הורה לחסידיו להטיב לשכנים הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! אני נשבע שהוא לא יהיה מאמין ! " שאלנו מי היא? הוא ענה: האיש שפוגע בשכנים שלו." (מסופר על ידי בוחארי).

24- האיסלאם קורא להתחבר עם החברים הטובים ולהתרחק מחברותם של החברים הרעים והרשעים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התחברות עם חבר טוב נדמה להתחברות למוכר בושם שיתן לך קצת בושם או שתרכוש ממנו, או לכל הפחות תוכל להריח ריח נעים, אלא שההתחברות לחבר רע נמדה להתחברות לנפח שעלול לשרוף את הבגדים שלך או לפחות מריח ריח רע" (בוח'ארי).

25- האיסלאם אוסר את הטינה והאיבה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " על –פי רוב לא תצמח כל טובה מסוד-שיחם – זולת אם יקראו לתת צדקה או לנהוג בדרך ארץ או להשכין שלום בין הבריות. כל העושה זאת בבקשו להפיק רצון מלפני אללה, ניתן לו שכר כביר" (סורת הנשים:114).

26- האיסלאם הורה למוסלמים להגשת עצות נאמנות, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר" הדת היא העצה הנאמנה, חבריו של הנביא שאלו: למי?, הנביא אמר: לאללה והספר שלו, לשליחו, לאימאמים של המוסלמים ולכלל המוסלמים" (מסופר על ידי מוסלם).

27- האיסלאם ציווה על המוסלמים להגיש עזרה למוסלמים, ולהקל עליהם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר: "מי שעזר למאמין בחיים בעת משבר, אללה יעזור לו בעת משבר ביום הדין. ומי שהקל על איש שקשה לו, אללה יקל עליו בחיים ובעולם הבא. ומי שכיסה על מוסלמי, אללה יכסה עליו בחיים ובעולם הבא. אללה עוזר לעבד כל עוד הוא עוזר לאח שלו, ומי שנסע בדרך שמבקש ללמוד בה מדע, אללה יסלול לו דרך אל גן עדן. ואין אנשים שמתאספים באחד מבתי אללה (מסגדים), קוראים קוראן או לומדים אותו, אלא והשכנה יורדת עליהם, והרחמים יכסו אותם, והמלאכים יקיפו אותם, ואללה – יתעלה- יציין אותם אצלו לשבח. מי שעבודתו האטה אותו, יחסו לא היה ממהר אותו (אל גן עדן). (מסופר על ידי מוסלם). עבד אללה בן עומר סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "מי שרוצה שאללה ייענה לתפילותיו, ושיוסרו אסוניו, שיעזור למישהו במצוקה. (מסופר ע"י אחמד).

28- האיסלאם קורא לחסידיו להתאזר בסבלנות ולהימנע מבהלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "עוד נעמידכם במבחנים של סכנות ורעב ואבדות ברכוש ובנפש וביבול. בשר טובות לעומדים בעוז רוח,* אשר בפקוד אותם אסון, יגידו, אנו ביד אללה ואליו סופנו לשוב,* כל אלה, יישאו ריבונם את תפילותיו עליהם ואת רחמיו, והם המישירים לכת" (סורת הפרה:155).

29- האיסלאם קורא לסליחה ואוסר את הנקמה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " חושו לזכות במחילה מריבונכם ובגן עדן שרוחבו כמלוא השמים והארץ. ליראים הוכן הוא,* המוציאים ממון הן ברווחה והן במצוקה, והמבליגים על זעמם והמוחלים לאנשים – אללה אוהב את המיטיבים" (סורת בית עמרם:134-133).

30- האיסלאם ציווה את חבריו לרחם על האנשים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "המרחמים על האחרים, אללה מרחם עליהם. רחמו על מי שגר בארץ, ירחמו עליכם אלה שגרים במרומים. הרחמים הם ענף של הרחמן, מי שיחבר אותם, אללה יחבר אותו אליו, ומי שינתק אותם אללה ינתק אותו" (אלמוסתדרכ).

31- האסלאם הוא דת העדינות. הנביא :מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "אין העדינות נמצאת בדבר אלא וקישטה אותו. ואין היא נלקחת מדבר אלא והוכער". (מסופר ע"י מוסלם).

32- האיסלאם קורא לאהבת עשיית הטוב לאחרים, ואהבת שיהיה להם טוב, הן בהלכה האסלאמית משלימות המצוות. הנביא (עליו ברכה שלום) אמר: "אהוב לאנשים מה שאתה אוהב לעצמך, תהיה מוסלמי". (אלתרמזי).

האיסורים ביחס לאוכל, משקאות והלבוש באיסלאם:

1- אללה יתעלה אסר על המוסלמים שתית היין וההתמכרות לסמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא אמר גם כן, "הוי המאמינים, היין ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים, טומאה הם ומעשה שטן, על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל. * כל שחפץ השטן הוא לזרוע ביניכם איבה ושנאה בשל היין ומשחקי המזל, ולהרחיקכם מעל זכר אללה ומעל התפילה. הלא תחדלו?" (סורת השולחן:91-90).

2- אכילת בשרם של החזירים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נאסרו עליכם חיות ועופות מתים, דם, בשר חזירים מה שנשחטו לא לאללה, הנחנקת, הנדקרת, הנופלת, המנוגחת ומה שהארייה טרף, ומה שנשחט על פסלים" (סורת השולחן :3).

3- אללה יתעלה אסר על המוסלמים לאוכל מאשר לא הוזכר עליו שם אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תאכלו מאשר לא הוזכר עליו שם אללה, כי זה מעשה המופקדים. השטנים מלחישים לבעלי בריתם למען יתנצחו עמכם, אך אם תשמעו בקולם, תהיו משתפים." (סורת המקנה:121).

4- האיסלאם אסר את אכילת בשרם של בעלי החיות מטורפים כגון אריה, הנמר והזאב וגם עופות דורסים כגון בז הצידים והנשר.

5- האיסלאם אסר אכילת בשרם של בעלי החיים שנשחטו על ידי אחרים מלבד אנשי הספר.

6- האיסלאם אסר את כל הדברים אשר מזיקים לבראיתו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואל תהרגו איש את אחיו. אללה רחום עמכם תמיד" (סורת הנשים:29).

7- אללה אסר על המוסלמים ללבוש בגדים של משי והזהב בעוד שהתיר את זה בשביל הנשים.

עצות של אחווה

קורא יקר, תדע שלאחר שתאמין בדת האיסלאם, אללה יתעלה יסלח לך את כל החטאים לפני האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " והם אשר לא יתפללו לאל אחר זולת אללה, ולא יהרגו את הנפש אשר אסר אללה, בלתי אם במשפט צדק, ולא ינאפו – העושה זאת יבוא על עונשו,*וביום תחיית המתים יוכפל עונשו, ולנצח ישאנו בחרפה *ואולם בעלי התשובה והמאמינים והעושים מעשה טוב, להם ימיר אללה את עוונותיהם במעשים טובים, כי אללה סולח ורחום".(סורת הפורקאן: 70-68).

אללה יתעלה מכפיל את שכרם של האנשים מבעלי הספר כאשר מאמינים באיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אלה אשר נתנו להם את הספר לפניו, מאמינים בו,* וכאשר קוראים אותו בפניהם, יגידו, אנו מאמינים בו. הוא האמת שבאה מעם ריבוננו, וכבר לפניו היינו מתמסרים,* כל אלה יקבלו את שכרם פעמיים על כי עמדו בעוז רוח. הם משלמים טובה תחת רעה, ומוציאים ממון מאשר פרנסנו אותם" (סורת סיפור המעשה:54-52).

הבשורה השנייה. אללה מוחל לו את כל העוונות והחטאים שלו, שעשה לפני שנכנס לאסלאם. הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "האסלאם הורס את כל מה שהיה לפניו..." (מסופר ע"י מוסלם) .

אחי היקר, דע לך כי כל האנשים אשר התאסלמו נתקלו בהתנגדות ופגיעה מהאנשים הקרובים אליהם, לכן אתה צריך להתאזר בסבלנות ולדעת כי זה בתור עמידה במבחן מעם אללה כדי לטהר אותך מהחטאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הסבורים האנשים כי יונח להם להגיד, האמנו, ולא יעמידום בנסיון?* הרי כבר ניסינו את אשר היו לפניהם, ואללה ידוע ידע מי הם דוברי האמת וידע מי הם המכזבים" (סורת העכביש:3-2).

מוסעב בן סעד בן מאלכ, סיפר מפי אביו: אמרתי: הוי, שליח אללה. איזה אנשים מועמדים למבחנים יותר קשים? אמר: "הנביאים, אחריהם הדומים להם, ואחריהם הדומים להם. כל בן אדם מועמד למבחן לפי האמונה שלו. אם האמונה שלו חזקה, הועמד למבחן קשה, ואם אמנותו חלשה, יועמד למבחן על פי אמונתו. מבחנים לא עוזבים את העבד עד שיצעד על האדמה בלי שום עוון. (על פי סחיח בן חבאן) .

השקיע את כל מאמץ כדי להפיץ את השליחות של האיסלאם ולהכיר את החשדות של אויבי האיסלאם עד כדי כך שתוכל להגיב בצורה נכונה על חשדות אללה, אתה חייב לנהוג בדרך הסלחנות וההתנצחות בדרכי נועם עם האנשים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "קרא אל נתיב ריבונך בחוכמה ובדברי מוסר נאים, והתנצח עמם בדרכי נועם. ריבונך מיטיב לדעת מי תעה מנתיבו, והוא מיטיב לדעת מי הם ישרי הדרך "(סורת הדבורה:125).

שמור על קשרי משפחה טובים, ועם הקרובים שאינם מוסלמים, אסמא בת אבו בכר ירציה אללה סיפרה " אמא שלי באה אליי במהלך חייו של הנביא עליו בירכה ושלום, אז היתה לא מוסלמיה, אני שאלתי את הנביא :" האם אני יכולה להתייחס אליה בחביבות, הנביא מוחמד עליו השלום אמר: כן. " (מסופר על ידי אלבוח'ארי).

הקפיד להתחבר עם חברים טובים שעוזרים לך להמשיל בדרך הישרה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התחברות עם חבר טוב נדמה להתחברות למוכר בושם שיתן לך קצת בושם או שתרכוש ממנו, או לכל הפחות תוכל להריח ריח נעיםממנו, אלא שההתחברות לחבר רע נמדה להתחברות לנפח שעלול לשרוף את הבגדים שלך או לפחות מריח ריח רע" (בוח'ארי).

אתה תראה הרבה מוסלמים שאנים מקימים את המצוות של דת האיסלאם, אז אתה חייב לדעת כי השטן מנסה להסית אותם ולהטעות את בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " בראנו אתכם ואחר צרנו אתכם בצלם, ואחר אמרנו למלאכים, השתחוו לאדם. הם השתחוו, ורק אבליס לא היה במשתווים,* אמר (אללה), מה מנע בעדך מלהשתחוות כאשר ציוויתיך? אמר, טוב אני ממנו: בראת אותי מאש ואילו אותו בראת מטין.* אמר, אם כך, רד מכאן, כי לא הותר לך להיות כאן בן שחץ. צא, כי במושפלים הנך!* אמר (אבליס), תן לי ארכה עד היום אשר בו ייעורו המתים.* אמר (אללה) בזאת ניתנת לך ארכה.* אמר, כשם שגרמת לי להיות בסוטים, כך אשב אני לארוב להם על אורח המישרים המוליך אליך,* ואז אבוא עליהם מלפנים ומאחור ומימין ומשמאל, ואתה תמצא כי מרביתם לא יכירו טובה.* אמר (אללה), צא מכאן ארור ומנודה, ואני אמלא את גיהינום בנוהים אחריך, אתה והם יחדיו." (סורת ממרום החומה:18-11).

קורא יקר, הקפיד להתפלל לאללה שידריך אותך למעשים הטובים למען החיים אחרי המוות ולהתמיד בנו מאמינים בדת זו עד שנפגש אותו ביום תחיית המתים.

מקורות:

קטגוריות: