Mohamed Próféta iránymutatása a megelőzésről és a védelemről a betegségek és a járványok esetén

Író :

Leírás

Mohamed Próféta iránymutatása a megelőzésről és a védelemről a betegségek és a járványok esetén

Download
Hozzászólás küldése a Webmesternek

Detailed Description

  Mohamed Próféta iránymutatása a megelőzésről és a védelemről a betegségek és a járványok esetén  összeállította: Dr. Naji Ibrahim
  (Allah bocsásson meg neki, a szüleinek, házanépének, leszármazottainak és mindenkinek, aki segített ebben a munkában)

  Ajánlás

  Ezt a rövid füzetet szeretném ajánlani a muszlimoknak és általánosságban minden embernek. Kérem Allahot - az egyetlen igaz Istent, az Alkotót, a Mindentudót, a Hatalmast, a Kegyelmest, a Könyörületest, és Aki Kíméletes a szolgáihoz -, hogy adjon hitet Őbenne, és vele boldogságot, elégedettséget, biztonságot és védelmet is minden gondtól, rossztól, betegségtől és járványtól (a koronavírushoz hasonló betegségektől), ami sújtja a világot!

  Bevezetés

  Több évszázaddal ezelőtt, még az ún. „megelőző gyógymódok” előtt, Mohamed Próféta (béke legyen vele) irányt mutatott nekünk cselekedetei és tanításai által. Ezek összhangban vannak a Dicső Koránnal, amit Allah útmutatásként, áldásként, fényként és gyógyírként ír le. Ez az útmutató boldogságot és nyugalmat biztosít, ahogyan védelmet is minden gondtól, rossztól, betegségtől és a COVID-19-hez hasonló járványoktól.

  Annak, aki keresi a védelmet, a biztonságot és a boldogságot, hinnie kell Allahban, az egyetlen igaz Istenben, a Teremtőben. Egyedül Őhozzá kell fohászkodni és egyedül Őhozzá kell fordulni segítségért, hiszen az Ő kezében van az királyi uralom, az ügyek döntése és az erő. Ő a Mindenható és a Gyógyító. A Korán azt mondja: „és ha megbetegszem, akkor Ő gyógyít meg” (Korán 26:80) és azt is mondja: „Mondd [ó Mohamed]: ’Csupán az fog érni minket, amit Allah megírt a számunkra. Ő a mi Pártfogónk! Allahra hagyatkozzanak hát a hívők!’” (Korán 9:51)

  Ezzel az erős hittel megvalósítjuk az egyistenhitet és a teljes hagyatkozás Allahra, akinek a kezében van a hasznok hozása, az ártalmak eltávolítása, az ellátás és az élet. A hagyatkozással egyidejűleg az iszlám az egészségügyi útmutató és a megelőzési irányelvek követésére utasít minket.

  Mohamed Próféta (béke legyen vele) arra tanított minket, hogy az ember tegyen meg minden tőle telhetőt, és közben hagyatkozzon Allahra. A megelőzésre, a betegségektől és a rossz dolgoktól való védelemre utasított minket, és arra, hogy keressük a gyógymódot betegségek esetén. Például a fekete mag és más dolgok használatára buzdított minket, ami oka lehet a gyógyulásnak, Allah engedelmével.

  Tanításai közé tartozik a karantén is a járványok terjedésekor, ami most is széles körben ajánlott a fertőzés minimalizálása érdekében. Mohamed Próféta (béke legyen vele) arra is utasította a muszlimokat, hogy tisztálkodjanak és mosakodjanak az istenszolgálatok és az előírt napi öt ima előtt.

  Az ima előtti mosakodás során kéz- és arcmosás, valamint száj- és orröblítés történik, és ez az ismétlődő tisztálkodás segít elpusztítani sok vírust és baktériumot, amelyek megtámadhatják az embert. Mohamed Próféta (béke legyen vele) a száj megtisztítására is tanított köhögés és tüsszentés esetén.

  Sok olyan egészségügyi útmutatás, megelőzési irányelv, karatén és személyi higiénia előírás van Mohamed Próféta (béke legyen vele) tanításaiban, amit az egészségügyi szervek is alkalmaznak.

  Dr. Craig Considine, a tudós, professzor, egyik cikkében, amit az amerikai Newsweek magazin közölt 2020. március 17-én, a következő kérdést tette fel: „Vajon tudják-e, hogy ki javasolta még a jó higiéniát és a karantént járvány idején?” Ezután ő maga a következő választ adta: „Mohamed, az iszlám prófétája, több mint 1300 évvel ezelőtt!”

  Mohamed Próféta (béke legyen vele) mindazonáltal hangot adott olyan tanácsainak, amelyek a COVID-19-hez hasonló betegségek elleni harchoz vagy azok kifejlődésének megakadályozásáról szóltak. Bizonyítékul több prófétai tanítást sorolt fel, ami alátámasztja válaszát, többek között: Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha meghalljátok, hogy egy területen kitört a pestis, akkor ne menjetek oda, ha viszont a pestis olyan helyen tör ki, ahol ti tartózkodtok, akkor ne hagyjátok el azt.” (al-Bukhári), vagy

  „Egy (ragályos) beteg embert ne vigyetek az egészségesekhez!” (Muszlim), illetve

  “A tisztaság a hit fele.” (Muszlim)

  Prof. dr. Craig Considine a cikkében rámutatott arra, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) arra ösztönözte az embereket, hogy vegyenek igénybe orvosi ellátást, és ha kell, szedjenek gyógyszereket. Egyszer néhány beduin (pusztalakó nomád) megkérdezte, hogy alkalmazniuk kellene-e az orvosi kezeléseket, amire a Próféta így felelt: „Vegyétek igénybe az orvosi ellátást, mert Isten nem küldött egy betegséget sem anélkül, hogy annak ne lenne gyógymódja, egy betegséget, az öregséget kivéve.”

  Itt van még néhány prófétai fohász és hiteles tanítás, amelyek Mohamed Prófétától származnak. Ezek a fohászok a hitbeli eszközök közé tartoznak, amelyek – Allah engedelmével – védik a hívőt, hiszen a hívő ilyenkor a Teremtőhöz fordul, erősen hisz Benne és bízik Allah képességében és erejében. Tudja, hogy az egészség, a gyógyulás és a védelem egyedül Allah kezében van, ahogy minden ok és minden következmény.

  Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ha valaki esténként a 2. szúra (al-Bakara szúra) végéről recitál két áját, az elégséges védelmező a számára.” (Al-Bukhári)

  Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Recitáld: „Qul huwa Allahu ahad [112. szúra] és a két menedéket kérőt [113. és 114. szúra] reggel és este háromszor, és mindentől meg leszel védve.” (at-Tirmidi)

  Hasonlóképpen, a Próféta (béke legyen vele) sok tanításában beszélt a Fátiha szúra (az 1. szúra, a Megnyitó) és az áját-ul-Kurszi (Korán, 2:255) Korán-idézet fontosságáról és ösztönözte annak teljes hittel és rendíthetetlen bizonyossággal történő recitálását, hiszen gyógyulás és megőrzés van bennük, Allah engedelmével.

  Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Semmi baj nem érheti azt a szolgát, aki minden nap reggel és este háromszor azt mondja: Allah nevében, Akinek a nevét emlegetve nem árt semmi a földön, sem az égben, és Ő mindent Halló és Mindentudó” (at-Tirmidi)

  Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Ó Allah! Menedéket keresek Nálad a süketség, a némaság, az őrület, a lepra és a szörnyű betegségek elől! (Abú Dáúd). Ebben a prófétai fohászban a hívő mindenfaja betegségtől, testi és pszichés zavartságoktól, járványoktól és úgy általánosságban a fájdalmaktól kér menedéket.

  Befejezés

  Az igaz hívő szilárdan hiszi, hogy Allah, az egyetlen igaz Isten, a Teremtő, védelmez minden rossztól és járványtól. Ezért egyedül Őbenne kell bíznunk és Hozzá kell visszatérnünk megbánással, megbocsátást kérve, könyörögve, fohászkodva, alávetettséggel és követve Mohamed Próféta (béke legyen vele) útmutatását és a kinyilatkoztatást (a Dicső Koránt), ami neki lett elküldve. Így elnyerjük a boldogságot, a biztonságot és a védelmet a depresszióval, a gondokkal, a rosszal, a betegségekkel és a járványokkal szemben, ha Isten is úgy akarja. Allah azt mondja: „És bizony, már az előtted élt közösségekhez is küldtünk [küldötteket], [ám meghazudtolták őket] ezért megragadtuk őket nyomorúsággal és bajjal, hátha alázatosan fohászkodnak.” (Korán 6:42)

  És azt is mondja: „Kérjetek megbocsátást az Uratoktól, majd forduljatok Hozzá bűnbánattal! Bizony az én Uram Irgalmas, Szeretetteljes.” (Korán 11:90)

  És azt is mondja: „És mindannyian tanúsítsatok bűnbánatot Allah iránt, ti hívők, hogy boldoguljatok!” (Korán 24:31)

  Tudómányos kategóriák: