Profeten Muhammad’s Veiledning for Forhindringen av og Beskyttelsen mot Sykdommer og Epidemier

Writer :

Description

Profeten Muhammad’s Veiledning for Forhindringen av og Beskyttelsen mot Sykdommer og Epidemier

Download
Send a comment to Webmaster

Detailed Description

  Profeten Muhammad’s Veiledning

  for Forhindringen av og Beskyttelsen mot

  Sykdommer og Epidemier.

  Samlet av: Dr. Naji Ibrahim

  Redigert av: Ann Ronayne

  Oversatt: Helge Ashraf Utti

  Mars 2020

  Dedikasjon

  Jeg vil gjerne dedikere dette korte heftet til muslimer og alle mennesker generelt. Jeg ber Allah – Den Ene Sanne Gud, Skaperen, Den Mest Evnerike, Den Mest Mektige, Den Mest Nåderike, Den Mest Nådefulle og Den Mest Kjærlige – om å skjenke oss en sann tro på Ham, og med den, lykke, tilfredshet og sikkerhet, så vel som beskyttelse fra og forebygging mot alle bekymringer, ondskap, epidemier og pandemier (som Koronaviruset) som rammer verden.

  Introduksjon

  For mange århundrer siden, selv før utviklingen av hva man i dag kaller ”prevantiv medisin”, så ga Islam’s profet Muhammad صلى الله عليه وسلم (må Allah velsigne ham å gi ham fred) oss veiledning gjennom sine handlinger og uttalelser (hadith’er). Disse er i tråd med den Ærbare Quranen, som inneholder guddommelig veiledning, nåde, lys og helbredelse slik Allah har beskrevet den. Denne veiledningen forsikrer lykke og sinnsro, så vel som beskyttelse fra og forebygging mot bekymringer, ondskap, epidemier og pandemier som COVID-19!

  I en artikkel i Newsweek, 17. mars 2020,[i] så spurte professor Craig Considine: ”Vet du hvem andre som foreslo god hygiene og karanténe under en pandemi?”[1]

  Han svarte: ”Muhammad, profeten i Islam, for over 1.300 år siden. Selv om han på ingen måte er en ’tradisjonell’ ekspert på saker som omhandler dødlige sykdommer, så hadde Muhammad likevel fornuftige råd for å forhindre og å bekjempe en utvikling som COVID-19.”[2]

  Dr. Considine viser til den følgende uttalelsene fra Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم :

  ”Hvis du hører om et utbrudd av en sykdom i et land, så ikke reis inn i det; men hvis sykdommen bryter ut et sted hvor du er, så ikke forlat det stedet” (Sahih, Bukhari)

  ”Ikke sett en som er syk sammen med en som er frisk” (Sahih, Muslim)

  Islam gir også rettningslinjer som nå blir allment anbefalt for å minimere infeksoner. For eksempel, så burde muslimene holde neglene sine nedklippet og vaske hendene sine grundig når de gjør renselse før de fem daglige bønnene, før og etter at de spiser, etter å ha brukt toalettet, og ved andre tilfeller.

  Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم sa: ”Renslighet er halvparten av troen…” (Sahih, Muslim)

  Og han صلى الله عليه وسلم sa: ”… og den som våkner fra søvnen burde vaske hendene sine før man putter dem i det vannet som er til renselsen, fordi ingen vet hvor hendene har vært mens man sov.” (Sahih, Bukhari)

  Dr. Considine nevnte at Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم ”oppfordret folk til alltid å søke medisinsk behandling og medisin.”[3]

  Noen beduiner spurte en gang om de burde bruke medisinsk behandling og han صلى الله عليه وسلم svarte: ”Ta i bruk medisinsk behandling, for Allah har ikke skapt en sykdom foruten om at Han har bestemt en kur for den, med unntak av en sykdom: alderdom.” (Sahih, Abu Dawud)

  Kort fortalt, Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم lærte oss at enhver som søker beskyttelse, sikkerhet og lykke burde tro oppriktig på Den Ene Sanne Gud (Allah), Skaperen, og å tilbe Ham og å be til Ham alene. Gud (Allah) er Den Ene som har den ultimate kontrollen og makten. Det er Han, Skaperen, som er fullstendig istand til å beskytte og å helbrede oss i forhold til hva som er Hans vilje. Den Ærbare Quranen sier: {Og når jeg er syk, så er det Han som kurérer meg} [26:80]

  Sannelig, gjennom denne standhaftige troen på Allah, så oppnår vi oppriktig underkastelse, sann tawheed (Troen på Allahs Enhet), og full tillit til Ham som har den komplette makten og evnen til å tilgodse eller til å skade oss og til å forsørge oss med et godt liv og livopphold.

  Den Ærbare Quranen lærer oss:

  {Si: ’aldri vil vi bli rammet foruten om av det som Allah har bestemt for oss; Han er vår beskytter.’ Og la de troende stole på Allah.} [9:51]

  I tillegg til å fullstendig tro på Allah og å stole på Ham, fortalte Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم oss å gjøre det som trengs for å opprettholde vår helse og velvære.

  Følgende er et knippe med nøye utvalgte bønner[4] og autentiske (sahih) hadith’er fra Profeten.

  Allah’s Sendebud, Muhammad صلى الله عليه وسلم sa: ”Den som resiterer de siste to versene av Surat al-Baqarah [Quranen 2:285-286] om natten – de [dvs. de to versene] vil være nok for ham.” (Sahih, Bukhari)

  Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم sa også: ”Resiter Surat al-Ikhlas [Kapittel 112] og al-Mu’awwidhatain (Surat al-Falaq og Surat an-Nas [Kapittel 113 og 114]) tre ganger ved morgengryningen og solnedgang, og det vil være tilstrekkelig for deg i alle saker.” (Sahih, Abu Dawud)

  Profeten صلى الله عليه وسلم fortalte oss i flere hadith’er om verdien av å lese Ayat al-Kursi, som i hadith’en som er rapportert fra Abu Hurayrah: ”Når du går til sengs, resiter Ayat al-Kursi [Quranen 2:255] {Allah, det er ingen guddom foruten om Ham Den Evig-Levende Opprettholderen (av alt)…} til slutten av verset; så vil Allah utpeke en beskytter for deg, og ingen djevel vil komme nær deg fram til morgenen.” (Sahih, Bukhari)

  Han صلى الله عليه وسلم sa også: ”Det er ingen tilbeder som sier om morgenen hver dag og om kvelden hver dag ’I Allah’s navn, med Hvis Navn er beskyttelse mot enhver skade på jorden og i himlene, og Han er Den Althørende, Den Allvitende,’ tre ganger, så vil ingenting skade ham.” (Sahih, Tirmidhi)

  Allah’s Sendebud صلى الله عليه وسلم forsømte ikke disse bønnene (du’ah) om kvelden og morgenen: ”Å Allah, jeg spør Deg om velvære i denne verden og i det hinsidige, Å Allah, jeg søker Din tilgivelse og velvære i min religion, mine verdslige affærer, min familie og min eiendom. Å Allah, skjul mine feil og bevar meg fra fortvilelse og pine. Å Allah, beskytt meg fra det som er foran meg og bak meg, fra min høyre side og fra min venstre side, og over meg. Jeg søker tilflukt i Din makt fra å bli slått ned av det som er under meg.” (Sahih, Ibn Hibban)

  I denne storartede bønnen finner vi en komplett forsterkning og beskyttelse for oss fra alle sider, ved Allah’s tillatelse (in sha’Allah).

  Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم pleide å si: “Å Allah, jeg søker tilflukt hos Deg fra spedalskhet, galskap, deformitet og onde sykdommer.” (Sahih, Abu Dawud)

  Denne omfattende bønnen inkludere det å søke tilflukt hos Allah, forsterkning, og forhindring av og beskyttelse mot bekymringer, ondskap, sykdommer, epidemier, pandemier og mental og psykologiske forstyrrelser i fortiden, nåtiden og framtiden.

  Og han صلى الله عليه وسلم sa: “Når en mann forlater huset sitt og sier, ’I Allah’s navn, jeg setter min lit til Allah, og det ingen makt eller styrke foruten om Allah’, så vil det bli sagt til ham, ’Du har blitt veiledet, beskyttet og forsvart.’ Djevelen går langt vekk fra ham, og så vil en annen djevel si, ’Hvordan kan du takle en mann som har blitt veiledet, forsvart og beskyttet?’” (Sahih, Abu Dawud)

  Han صلى الله عليه وسلم sa også: “Den som sier ved slutten av hver fajr (morgen) bønn, mens han fremdeles kneler, før han snakker: ’Ingen har rett til å bli tilbedt foruten om Allah, Alene uten partner, til Ham tilhører alt som eksisterer, og til Ham er all prising, Han gir liv og Han forårsaker død, og Han har makt over alle ting’ ti ganger, så skal ti gode gjerninger bli skrevet for ham, ti onde handlinger skal bli tatt vekk fra ham, han skal bli hevet ti grader, og han skal være i sikkerhet hele den dagen fra enhver mislikt ting, og han skal være beskyttet fra Djevelen, og ingen synd vil møte ham eller ødelegge ham den dagen, foruten om hvis han tar partnere ved siden av Allah.” (Sahih, Tirmidhi)

  Profetens kone Aishah (må Allah være fornøyd med henne) sa at hver natt når Profeten صلى الله عليه وسلم gikk til sengs, så pleide han å holde hendene sammen som en kopp og blåse over dem etter at han hadde resitert Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq og Surat an-Nas [Kapittel 112-114] og så gni hendene sine over de delene av kroppen sin som han var i stand til å gni over, og han startet med hodet, ansiktet og forsiden av kroppen. Han pleide å gjøre det tre ganger. (Sahih, Bukhari)

  I feltet helbredende medisin finner vi overbevisende instruksjoner og edle råd i Profetens veiledning, slik som hans godkjennelse av at hans følgesvenner resiterte Surat al-Fatihah som ruqyah[ii] og hans instruksjoner om å bruke det for å spørre (Allah) om helbrede for de som er syke, skadet eller stukket (av giftige dyr).

  I en historie om ruqyah for en som hadde blitt stukket, så sa Abu Saeed: ”… så en man leste al-Fatihah [kapittel 1] av Boken over ham og han våknet og var helbredet, så når vi kom til Allahs Sendebud صلى الله عليه وسلم fortalte jeg ham nyheten og han صلى الله عليه وسلم sa: ’Hvordan visste du at det var en ruqyah?’” (Sahih, Abu Dawud)

  Et annet eksempel på Profetens صلى الله عليه وسلم veiledning ble rapportert av en edel følgesvenn:

  ’Uthman Ibn Abi al-’Aas fortalte at han klaget til Allahs Sendebud صلى الله عليه وسلم om en smerte i kroppen sin, så Allahs Sendebud صلى الله عليه وسلم sa til ham: ”Legg hånden din på kroppen hvor det gjør vondt og si: ’I Allahs navn’ tre ganger, og så si syv ganger: ’Jeg søker tilflukt hos Allah og hos Hans makt fra ondskapen som rammer meg og som jeg frykter.’” (Sahih, Muslim)

  En gang kom en mann til Allahs Sendebud صلى الله عليه وسلم og sa: ’Allahs Sendebud, jeg ble stukket av en skorpion iløpet av natten’, Han صلى الله عليه وسلم svarte: ”Hvis du hadde resitert disse ordene om kvelden ’Jeg søker tilflukt i det perfekte ordet til Allah fra ondskapen til det Han har skapt,’ så ville den ikke ha gjort deg noen skade.” (Sahih, Muslim)

  Profetens صلى الله عليه وسلم kone Aishah rapporterte at Profeten صلى الله عليه وسلم pleide å behandle noen av familiemedlemmene sine ved å stryke sin høyre hånd over stedet de hadde smerte og si: ”Å Allah, folkets Herre, fjern problemet og helbred pasienten, for Du er Helbrederen. Ingen helbrede er av noen nytter foruten om Din – en helbrede som ikke etterlater noen sykdom.” (Sahih, Bukhari)

  Thabit (Profetens følgesvenn) sa: ’Å Abu Hamza (Anas Ibn Malik), jeg er syk!’ Anas sa: ’Skal jeg behandle deg med ruqyah’en til Allahs Sendebud صلى الله عليه وسلم ?’ Thabid sa: ’Ja.’ Anas resiterte: ”Å Allah, folkets Herre, fjern problemet og helbred (pasienten), for Du er Helbrederen. Ingen helbreder foruten om Deg – en helbrede som ikke etterlater noen sykdom.” (Sahih, Bukhari)

  Konklusjon

  En sann troende på Den Ene Sanne Gud (Allah), Skaperen, har en solid tro på at Allah er den virkelige beskytteren fra all ondskap og epidemier. Derfor, må vi stole på Ham alene og komme tilbake til Ham ved å gjøre bot, be om tilgivelse (istighfar), be (du’ah), underkaste oss Ham, og å følge den veiledningen som er bragt av Profeten Muhammad صلى الله عليه وسلم og åpenbaringene (den Ærbare Quranen) sent til ham; Følgelig vil vi oppnå lykke, sikkerhet og beskyttelse fra og forhindring fra depresjon, bekymringer, ondskap, sykdommer, epidemier og pandemier, ved Allahs vilje.

  For å konkludere, Quranen forteller oss:

  {Og Vi har allerede sent [sendebud] til nasjoner før deg [Å Muhammad]; så fanget Vi dem i fattigdom og nød så at de kanskje ville ydmyke selg selv [overfor Oss].} [6:42]

  {… Og vend dere til Allah i anger, alle sammen, Å troende, så at dere kan være vellykkede.} [24:31]

  {Og be om tilgivelse fra deres Herre og så gjør bot til Ham. Sannelig, min Herre er Nåderik og Kjærlig.} [11:90]

  Referanser:

  Hisn Al-Muslim (Muslimens festning)

  Den Ærbare Quranen (qurancomplex.gov.sa)

  Zad al-Ma’aad (Ibn al-Qayyim)

  Er Du Nysjerrig?

  HVIS DU ER NYSJERRIG OG INTERESSERT I Å FINNE MER INFORMASJON OG DETALJER OM DIN SKAPER OG SANNHETEN OM ISLAM, VÆR SÅ GOD Å BESØK VÅR NETTSIDE:

  WWW.DISCOVERITSBEAUTY.COM

  Islamske nettsider (links)

  [1] Original: ”Do you know who else suggested good hygiene and quarantining during a pandemic?”

  [2] Original: ”Muhammad the prophet of Islam, over 1,300 years ago. While he is by no means a ‘traditional’ expert on matters of deadly diseases, Muhammad nonetheless had sound advice to prevent and combat a development like COVID-19.”

  [3] Original: ”would encourage people to always seek medical treatment and medication.”

  [4] Du’ah, påkallelser man gjør til Allah uten om de fem rituelle bønnene

  [i] For å lese hele artikkelen, klikk: https://bit.ly/2UvpFEc

  [ii] Ruqyah er en behandling hvor man resiterer utvalgte vers fra Quranen, autentiske uttalelser fra Profeten صلى الله عليه وسلم og bønner – med visshet om at enhver form for helbredelse kommer fra Allah alene.

  Categories: