Սուրա’Անշիրահ ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Ահմեդ ալ-Թրաբուլսու ’ ասմունքը

Սուրա’Անշիրահ ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Ահմեդ ալ-Թրաբուլսու ’ ասմունքը

Description

94.Սուրա’Անշիրահ ’ հայերեն իմաստային թարգմանությանը ուղեկցում է ’Ահմեդ ալ-Թրաբուլսու ’ ասմունքը

Download
Send a comment to Webmaster

Categories:

feedback