Keadilan dan Persamaan dalam Masyarakat Muslim

Keterangan

Tulisan ini menerangkan tentang pentingnya berbuat adil serta kedudukan pemimpin yang adil dalam Islam dengan menyebutkan contoh-contoh keadilan dalam kehidupan sehari-hari dan sejarah Islam.

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda