Tawakkal

Keterangan

Di antara perbuatan hati yang yang agung adalah bertawakkal kepada Allah dalam segala urusan. Allah telah memerintahkan hambaNya yang beriman untuk bertwakkal kepadNya pada lebih dari 50 tempat di dalam Al-Qur’an. Tawakkal sebagai sebab datangnya rizki, sebab untuk menolak kezaliman orang lain. Ada beberapa kaidah yang harus dipahami dalam masalah tawakkal ini.

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda