Keterangan

Bersuci adalah syarat sah shalat di mana shalat seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan bersuci secara sempurna. Di antara kesalahan itu adalah tidak berwudhu’ secara sempurna baik dalam mencuci muka, tangan, mengusap seluruh kepala dan termasuk kesalahan adalah berlebihan dalam memakai air.

Tanggapan anda