Pelajaran Penting dari Kisah KKhubaib bin Adi

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Pelajaran yang dapat dipetik dari riwayat tentang Khubaib adalah boleh menolak jaminan keamanan atau menerimanya, menepati janji walau dengan orang kafir, mendo’akan kehancuran orang-orang musyrik, Allah memuliakan kekasih -Nya di dunia dan akherat.

Tanggapan anda