Wanita Dalam Islam

Keterangan

Wanita dalam pandangan umat dan syari’at-syari’at yang menyimpang sangat hina. Dianggap sebagai barang rendahan yang tidak diakui kemanusiaannya. Sementara Islam, memuliakan wanita, dengan memberikan pahala bagi orang yang mendidik anak wanita dengan baik, mewasiatkan untuk berbuat baik kepada wanita baik sebagai ibu, anak atau istri…

Download
Tanggapan anda