Jenis-jenis Berfikir dan Manfaatnya

Penceramah : Dadai Hidayat. Lc

Keterangan

Tentang jenis-jenis berfikir yang baik dan tidak baik, serta manfaat dari berfikir yang baik

Tanggapan anda