Pengarang, Penulis : Abdullah Haidar

Sumber-sumber, Referensi:

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

Keterangan

Buku ini berisi beberapa kisah ringkas beberapa shahabiyah yang dapat dijadikan pelajaran dan teladan bagi wanita masa kini.

Tanggapan anda