Meninggal Masih Memiliki Hutang Puasa Akibat Membunuh

Keterangan

Soal yang dijawab oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Bâz dan berbunyi: "Saudara saya meninggal dunia sementara dia masih mempunyai hutang puasa kafarat pembunuhan tidak sengaja, puasa dua bulan berturut-turut. Bolehkah memuasainya.?".

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  Meninggal Masih Memiliki Hutang Puasa Akibat Membunuh

  ] Indonesia – Indonesian – [ إندونيسي

  Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bâz

  Terjemah : Syafar Abu Difa

  Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

  2011 - 1432

  ﴿ توفي وعليه كفارة القتل الخطأ ﴾

  « باللغة الإندونيسية »

  الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

  ترجمة: شفر أبو دفاع

  مراجعة: إيكو أبو زياد

  2011 - 1432

  Meninggal Masih Memiliki Hutang Puasa Akibat Membunuh

  Tanya :

  Saudara saya meninggal dunia sementara dia masih mempunyai hutang puasa kafarat pembunuhan tidak sengaja; puasa dua bulan berturut-turut. Bolehkah memuasainya dan apakah boleh pelaksanaannya dibagikan secara berturut-turut kepada saudara-saudara saya yang masih hidup agar bebas tanggungan saudara kandung kami yang telah meninggal?

  Jawab :

  Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah... Disyariatkan salah seorang dari kalian untuk memuasainya selama dua bulan berturut-turut. Sebagaimana sabda Nabi -shalallahu alaihi wasallam-,

  ((من ماتَ وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّهُ))؛ متفق على صحته

  “Siapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan puasa maka walinya memuasainya." [1] (Mutafaq 'alaih)

  Walinya adalah kerabatnya yang terdekat. Tidak boleh dibagikan kepada kelompok. Yang memuasai satu orang saja selama dua bulan berturut-turut, sebagaimana yang Allah syariatkan. Firman-Nya mengenai orang yang membunuh,

  قال تعالى: âفَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِá [سورة النساء: 92 ]

  “...Barang siapa yang tidak mendapatkannya maka berpuasa dua bulan berturut-turut..." (QS.an-Nisâ:92)

  Bagi yang mampu memerdekakan budak wajib baginya memerdekakan budak, tidak boleh menggantinya dengan puasa.

  Semoga Allah memberikan taufik kepada semua.

  [Dipublikasikan dalam kitab Majmu' Fatwa Samahatus Syaikh Ibn Bâz, yang di susun Dr. Abdullah at-Thayyâr dan as-Syaikh Ahmad al-Bâz V/226. Lihat Majmu Fatwa wa Maqolât Mutanawi'ah juz XV]

  [1] HR.al-Bukhari dalam Kitab as-Shaum, bab: Man Mâta Wa Alaihi Shaum (Meninggal Masih Memiliki Hutang Puasa) no.1952. Muslim dalam Kitab as-Shiyâm bab: Qodô` as-Shaum 'Anil Mayyit no.1147.

  Kategori ilmiyah: