Tidak Boleh Mendahulukan Puasa Enam Hari Syawal

Keterangan

Fatwa tentang hukum orang yang memiliki tanggungan kewajiban puasa kafarat dua bulan berturut-turut, namun dia ingin melaksanakan puasa (sunah) enam hari di bulan Syawal, apakah boleh baginya hal seperti itu?.

Tanggapan anda