Hukum Menggunakan Ari-Ari Manusia Untuk Pengobatan Penyakit Kanker

Keterangan

Dalam waktu dekat sepasang suami istri tengah menunggu kelahiran bayi mereka. Mereka berdua berniat menyimpan ari-ari dan orok bayi mereka yang konon katanya sebagai obat untuk penyakit kanker. Apakah hal itu dibolehkan menurut ajaran Islam?

Download
Kirim komentar untuk Webmaster

Deskripsi terperinci

  Hukum Menggunakan Ari-Ari Manusia Untuk Pengobatan Penyakit Kanker

  استعمال مشيمة الآدمي في علاج مرض السرطان

  [ Indonesia - Indonesian - إندونيسي ]

  Syeikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

  الشيخ محمد بن صالح العثيمين

  Penterjemah: www.islamqa.info

  Pengaturan: www.islamhouse.com

  ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب
  تنسيق: موقع islamhouse

  2013 - 1434

  Hukum Menggunakan Ari-Ari Manusia Untuk Pengobatan Penyakit Kanker

  Dalam waktu dekat sepasang suami istri tengah menunggu kelahiran bayi mereka. Mereka berdua berniat menyimpan ari-ari dan orok bayi mereka yang konon katanya sebagai obat untuk penyakit kanker. Apakah hal itu dibolehkan menurut ajaran Islam?

  Pertanyaan diatas telah kami ajukan kepada Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pertanyaannya sebagai berikut: "Apa hukumnya menyimpan ari-ari bayi untuk digunakan sebagai obat penyakit kanker dan menghilangkan noda-noda pada wajah ?"

  Beliau menjawab: Secara zhahir hal itu boleh dilakukan jika memang benar demikian.

  Pertanyaan berikutnya: "Apakah perbuatan itu terkena kaidah yang berbunyi 'anggota tubuh yang dipotong/diambil dari makhluk hidup statusnya adalah bangkai'?

  Beliau menjawab: Mayat manusia hukumnya suci.

  Pertanyaan berikut: "Jika ternyata ari-ari tersebut tidak digunakan apakah wajib menguburkannya ataukah boleh dilemparkan ke sembarang tempat?

  Beliau menjawab: Secara zhahir ari-ari tergolong jenis kuku dan rambut. Wallahu a'lam.

  Sumber-sumber, Referensi:

  www.islamqa.com

  Kategori ilmiyah: