ٍSo Kapakasiig

Lecturer :

The Publisher:

Description

Giyangkae a makmpt a record na kinanglan a sabutn o muslim na rakz a kapananggilaan yan, kagya so kapakasiig na isa aya siiko mga panyakit o puso

Download
Send a comment to Webmaster

Categories:

feedback