SO MGA WAJIB KO SAMBAYANG

Lecturere :

Description

piyamagusay o muhader sa video aya so mga wajib ko sambayang, ako inaloy niyan pn o antonaay hukuman o kibgakon sa pitibaba antawa ka kiyaripatan.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

Categories: