MGA UBLIGADO (O WAJIBAT) SA SALAH

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Ipinaliwanag ng muhãder dito ang mga wajibãt (mga Ubligadong gawin sa pagdarasal), at ang hatol sa sinumang makaiwan nito nang sinadya O nakalimotan

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: