არ-რაჰმან

مُراجعة:

نبذة مختصرة

მოკლე განმარტება მნიშვნელობით არ-რაჰმან

التصانيف العلمية:

رأيك يهمنا