ერ-რაჰიიმ

Reviewing:

Categories:

Description

ქმნილებათა მიმართ ძალიან მოწყალე, იმქვეყნად კი მხოლოდ მორწმუნეთა მიმართ, მოწყალე და მპატიებელი.

feedback