زه‌كاتی زه‌وی وزار وخانووبه‌ره‌یه كه‌ بۆ بازرگانی كڕرابێت

وه‌سف كردن

پرسیارێكه له‌ لایه‌ن عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین ڕه‌حمه‌تی خوای لێبێت ، وه‌ڵامی دراوه‌ته‌وه‌، وه‌ ناوه‌ڕۆكی پرسیاره‌كه‌‌ ئه‌مه‌یه: پیاوێك زه‌وی وخانوبه‌ره‌ (عقار) ی هه‌یه‌، وده‌یه‌وێت بیفرۆشێت، به‌ڵام چه‌ند ساڵێكی زۆره‌ نه‌یفرۆشتوه‌، ئایا ئه‌م خانوبه‌ره‌یه‌ به‌ماڵی بازرگانی داده‌نرێت كه‌ هه‌موو ساڵێك زه‌كاتی لێده‌درێت، یان چی ؟

Download
له‌باره‌ی ئه‌م لاپه‌ڕه‌وه‌ كۆمێنتێك بنێره‌ بۆ سه‌رپه‌رشتیار

وه‌صفی فراوان

  زهكاتی زهوی وزار وخانووبهرهیه كه بۆ بازرگانی كڕرابێت

  ] kurdish – كوردی – كردي [

  شێخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرین

  وهرگێڕانی: دهستهی بهشی زمانی كوردی له ماڵپهڕی ئیسلام هاوس

  پێداچونهوهی: پشتیوان سابیر عهزیز

  2012 - 1433

  زكاة العقار المعروض للبيع

  « باللغة الكردية »

  الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

  يرحمه الله تعالى

  ترجمة: فريق قسم اللغة الكردية بموقع دار الإسلام

  مراجعة: بشتيوان صابر عزيز

  2012 - 1433

  زهكاتی زهوی وزار وخانووبهرهیه كه بۆ بازرگانی كڕرابێت

  پرسیار : پیاوێك زهوی وخانوبهره (عقار) ی ههیه، ودهیهوێت بیفرۆشێت، بهڵام چهند ساڵێكی زۆره نهیفرۆشتوه، ئایا ئهم خانوبهرهیه بهماڵی بازرگانی دادهنرێت كه ههموو ساڵێك زهكاتی لێدهدرێت، یان چی ؟

  وهڵام : سوپاس بۆ خوای گهوره ومیهرهبان، وه درود و صهڵات وسهلام لهسهر محمد المصطفی وئال وبهیت ویار ویاوهرانی ههتا ههتایه .

  وایدهبینم لهم حاڵهتهدا زهكاتی تێدا واجب نابێت، ههتا ئهو كاتهی دهفرۆشرێت، كاتێكیش فرۆشرا زهكاتی یهك ساڵی لێ دهردهكرێت، ههرچهند چهند ساڵێكی زۆریش مابێتهوه، چونكه بهماڵی بازرگانی دانانرێت، لهبهر ئهوهی ماڵی بازرگانی لهكاتی خۆیدا دهفرۆشرێت، زۆرێكیش له عهقارات وماڵ وزهوی وخانووبهره خاوهنهكانیان چهند ساڵێك دهیهێڵینهوه ودایدهنێن بۆ ئهوهی نرخهكانیان بهرز بێتهوه، جا ئهگهر ههموو ساڵێك زهكاتی لێ دهربكات ئهوه نرخهكهی زۆر زۆر كهم دهكات، خوای گهورهش زاناتره .