Шектенүүлөрдү кетирүүчү

Description

Имам мухаммад ибн Абдул Ваххабтын калемине таандык болгон жана "Шектенүүлөрдү кетирүүчү" деп аталган бул китеп мушриктердин Аллахка ибадат кылуудагы ширк амалдарынын жалгандыгын ашкерелейт

Download
feedback