"Фатиха" сүрөсүнүн жана "Амма" паарасынын аяттарынын маанилеринин швед тилине котормосу

feedback