"Фатиха" сүрөсүнүн жана "Амма" паарасынын аяттарынын маанилеринин фолан тилине латин тамгасы менен котормосу

رأيك يهمنا