Hijja: Empagi eyokutaano mu busiramu

Okuddamu kwo