EBIVUNAANYIZIBWA BYOKUKKIRIZA ALLAH

Okunyonyolako akatono

YANNYONNYOLA SHK. NTI OKUKKIRIZA ALLAH KUZINGIRAMU EBINTU BINA: OKUKKIRIZA OKUBAAWO KWE, OKUKKIRIZA OBULEZIBWE,OKUKKIRIZA OKUSIINZIBWA KWE, N’OKUKKIRIZA AMANNYA GE N’EBITENDO BYE.

Okuddamu kwo