Okwewola

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola Shk. Mu musomo guno amakulu g’okwewola, okulamula kwakwo, amateeka agakufuga, n’emiteeko gy’abantu mukwo. Era nti Allah yesigaliza okugabirira ebitonde bye byonna.

Okuddamu kwo