Ekigambo Kya Laa Ilaaha Illa Allah

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola Shk. Mu musomo guno, amakulu ga Laa ilaaha Illa Allah, obukulu, empagi n’obukwakkulizo bwakyo, nebikyonoona.

Okuddamu kwo