Kyekiriwa Ekigendererw Ky’omukkiriza

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola Shk. Mu musomo guno,ekigendererwa kyomukkiriza munsi “Kusiimisa Allah” n’ekigendererwa kyatakkiriza kusiimisa mwoyogwe.

Okuddamu kwo