Olunaku Lwenkomerero

Okunyonyolako akatono

Amakulu golunaku lwenkomerero, amanya galwo, obubonero bwalwo nemiteeko gyalwo.

Download
Wandiika ekiteeso eri avunaanyizibwa kumuko guno
Okuddamu kwo