Ensonga Eziviirako Enkomerero Embi

Okunyonyolako akatono

Shk. Yannyonnyola ensonga eziviirako enkomerero embi, nga muno mulimu: okukeereya okwenenya, okusuubira okuwangaala ekiseera ekiwanvu, okwagala amazambi n’okugamanyiira, okukwana abajeemu.

Download
Wandiika ekiteeso eri avunaanyizibwa kumuko guno

Emiteeko:

Okuddamu kwo