ENSONGA EZIVIIRAKO ENKOMERERO EMBI

Okunyonyolako akatono

SHK. YANNYONNYOLA ENSONGA EZIVIIRAKO ENKOMERERO EMBI, NGA MUNO MULIMU: OKUKEEREYA OKWENENYA, OKUSUUBIRA OKUWANGAALA EKISEERA EKIWANVU, OKWAGALA AMAZAMBI N’OKUGAMANYIIRA, OKUKWANA ABAJEEMU.

Download
Wandiika ekiteeso eri avunaanyizibwa kumuko guno

Emiteeko: