Okunyonyolako akatono

EKITABO KINO KIKWATA KUNZIKIRIZA, ERA NGA SHK. YANNYONNYOLA MUKYO AMAKULU GA LAA ILAAHA ILLA ALLAH AMATUUFU, EMPAGI Z’AKYO, N’OBUKWAKKULIZO BWAKYO.

Okuddamu kwo