Emiteeko

 • Oluganda
  video-shot

  MP4

  YANNYONNYOLA SHK. OBWENNYINI BWOKUTYA ALLAH, OBUKULU N’EKIFO KYAKWO MUBUSIRAAMU, AKAKWATE KAKWO N’OKUSIIBA, NEBIMU KUBIRAGA NTI OFUNYE OKUTYA ALLAH NEBIBALA EBIVAAMU.

 • Oluganda
  video-shot

  MP4

  Okwekenneenya : FAROOQ ABDULNOOR NTANDA

  YANNYONNYOLA SHK. AMAKULU G’OMUTIMA, EKIFO KYAGWO, N’EMIGASO GYAGWO, EMITEEKO GYAGWO, ENDWADDE ZAGWO NEDDAGALA LYAGWO

Okuddamu kwo