Emiteeko

Okukka kwa Isa emirembe gibeere ku ye

omuwendo gw'ebintu: 1

Okuddamu kwo