• لاتفي

    PDF

    Šajā grāmatā tiek izskatīti trīs jautājumi, kurus katram cilvēkam kapā uzdos eņģeļi, proti: „Kas ir tavs Kungs? Kāda ir tava reliģija? Kas ir tavs pravietis?” No atbildes būs atkarīgs mūsu tālākais liktenis aizkapa dzīvē un Tiesas Dienā. Šie jautājumi ir muslimu akīdas (pārliecības) pamats.

  • لاتفي

    PDF

    Šajā grāmatā tiek veikta analīze, kurā autors salīdzina Islāma skatījumu uz sievieti ar to skatījumu, kuru piedāvā Jūdaisma un Kristietības svētie raksti. Darba autors izskata visu sievietes lomas sfēru, kas padara darbā izdarītus secinājumus par diezgan objektīviem.

رأيك يهمنا