MGA HADITH PANTAG SA SAPULO GAY KANU DHUL-HIJJAH NANDU AYYAM AT-TASHREEQ (Hukuman nandu Palangayan) Makatundog lun na: MGA HADITH SA ULANULAN A MUHARRAM

Pag-akda :

Maikling buod

Kitab sa basa Maguindanaon, makempet, makangguna, pimbityala nin su kalabihan, mga hukuman nandu mga palangayan sya kanu sapulo gay kanu Dhul-hijjah, ayyam at-tashreeq nandu su ulanaulan a Muharram

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna