Su Katuganol sa kadsambayang

Su Katuganol sa kadsambayang

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Isa inia ang video pantag sa katuganol sa sambayang atagin a dayt patut a bedtiayakapan nu Muslim kagina niyaba e isa sa importante gyd a rukun nu Agama Islam

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna