Su Kalbihan ng Pangeni-ngeni kanu magabi (Magui)

Su Kalbihan ng Pangeni-ngeni kanu magabi (Magui)

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Nambitiala kanu niaba a video e kapantag endu kalbihan, kapiayan nu kandu’a kanu dalem nu magabi atagin ay dayt kanu muslim e paginapasen su nia a mapia

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna