Mga Pangeni-ngeni a bedtaliman (Magui)

Mga Pangeni-ngeni a bedtaliman (Magui)

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

su nia a video na pantag sa mga du’a atawa pangeni-ngeni a bedtaliman nu Allah....ngin ba e dua a katalima?!

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna