Kalbihan nu kapakaisa-isa kanu Allah

Kalbihan nu kapakaisa-isa kanu Allah

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag kanu kapakaisa-isa kanu Allah atagin a kawagib nu Allah kanu ulipen nin

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna