Kalbihan nu kapakaisa-isa kanu Allah

Kalbihan nu kapakaisa-isa kanu Allah

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag kanu kapakaisa-isa kanu Allah atagin a kawagib nu Allah kanu ulipen nin

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: