Aden ka su ginawa nengka sa mana lapu

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Su nia a video na makapantag sa kanu kapamakot nu taw sa mapia sia sa dunya kagina kena sekanin dayun sa dayun sia sa dunya

Mga kumento o puna