Aden ka su ginawa nengka sa mana lapu

Maikling buod

Su nia a video na makapantag sa kanu kapamakot nu taw sa mapia sia sa dunya kagina kena sekanin dayun sa dayun sia sa dunya

Mga kumento o puna