Mga kalimbanan a kanggalbek nu taw a bebpuasa

Mga kalimbanan a kanggalbek nu taw a bebpuasa

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

Su nia a video na patag sa mga galbekan a dili kapakay a benggalbeken nu taw a bebpuasa atagin a kanggalbek nu madakel a mga Muslim kanu timpo nu puasa

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna