Kukuman nu mga pananaguwan

Kukuman nu mga pananaguwan

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su mga kukuman na mga pananaguwan endu mga gamit sa walay

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna