Su Kapakaisa-isa sa Allah

Su Kapakaisa-isa sa Allah

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Su kapakaisa-isa sa Allah endu mga balangan nin

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna