Su Kapakaisa-isa sa Allah

Su Kapakaisa-isa sa Allah

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Su kapakaisa-isa sa Allah endu mga balangan nin

Mga kumento o puna