Kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat

Maikling buod

su niya a video na makapantag kanu usto a ukit kanu kabedtalqin kanu taw a bebpaya atawa kawafat kanu LA ILAHA ILLALLAH, endu su kapianan nin

Mga kumento o puna