Su tudtulan kanu mga taw a nakaludep sa takob

Ang lektor :

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

su tudtulan kanu telo kataw a nadtikupan na lakungan sa ludep a takob

Mga kumento o puna