Su tudtulan kanu mga taw a nakaludep sa takob

Su tudtulan kanu mga taw a nakaludep sa takob

Ang lektor :

The Publisher:

Maikling buod

su tudtulan kanu telo kataw a nadtikupan na lakungan sa ludep a takob

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna