Su tudtulan kanu mga taw a nakaludep sa takob

Su tudtulan kanu mga taw a nakaludep sa takob

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

su tudtulan kanu telo kataw a nadtikupan na lakungan sa ludep a takob

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna