Entayni mangingilingan sa isa a Qawm

Entayni mangingilingan sa isa a Qawm

Ang lektor :

common_publisher:

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Entayni mangingilingan sa isa a Qawm na ped sekanin kanu entuba a mga taw

Mga kumento o puna