Entayni mangingilingan sa isa a Qawm

Entayni mangingilingan sa isa a Qawm

Ang lektor :

الناشر:

Maikling buod

Entayni mangingilingan sa isa a Qawm na ped sekanin kanu entuba a mga taw

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna